• Svi
 • Безбедност и заштита животне и радне средине
 • Модни дизајн
 • Текстилно инжењерство
 • др Небојша Ристић
  др Небојша Ристић
  Професор струковних студија
 • др Емилија Ђикић-Јовановић, Руководилац Одсека за технолошко уметничке студије
  др Емилија Ђикић-Јовановић, Руководилац Одсека за технолошко уметничке студије
  Професор струковних студија
 • др Миодраг Ђорђевић
  др Миодраг Ђорђевић
  Професор струковних студија
 • мр Светомир Голубовић, Шеф катедре
  мр Светомир Голубовић, Шеф катедре
  Предавач
 • др Небојша Ристић
  др Небојша Ристић
  Професор струковних студија
 • мр Слађана Антић
  мр Слађана Антић
  Предавач
 • др Марија Стојановић-Красић
  др Марија Стојановић-Красић
  Доцент
 • спец. Иванка Ристић
  спец. Иванка Ристић
  Предавач
 • др Миодраг Трајковић
  др Миодраг Трајковић
  Предавач
 • др Сузана Ђорђевић
  др Сузана Ђорђевић
  Професор струковних студија
 • др Тања Николић, Шеф катедре
  др Тања Николић, Шеф катедре
  Професор струковних студија
 • др Миодраг Шмелцеровић
  др Миодраг Шмелцеровић
  Професор струковних студија
 • др Новица Станковић
  др Новица Станковић
  Професор струковних студија
 • др Љубиша Јосимовић
  др Љубиша Јосимовић
  Професор струковних студија
 • др Горан Петковић
  др Горан Петковић
  Професор струковних студија
 • др Ђорђе Милтеновић
  др Ђорђе Милтеновић
  Професор струковних студија
 • мр Данијела Стојадиновић
  мр Данијела Стојадиновић
  Предавач
 • др Небојша Ристић
  др Небојша Ристић
  Професор струковних студија
 • Наташа Благојевић
  Наташа Благојевић
  Предавач
 • Предраг Ђорђевић
  Предраг Ђорђевић
  Предавач
 • Милена Савић
  Милена Савић
  Предавач
 • мр Милан Васић
  мр Милан Васић
  Предавач
 • мр Марија Петковић
  мр Марија Петковић
  Професор струковних студија
 • мр Драгана Фрфулановић Шомођи
  мр Драгана Фрфулановић Шомођи
  Предавач
 • др Александра Перић Николић
  др Александра Перић Николић
  Професор струковних студија

Драгана Марковић
Асистент са докторатом за хемијску групу предмета

Александар Здравковић,
Асистент за ужу област индустријска екологија

 

Александра Мичић,
Асистент за ужу област Конфекцијска технологија

 

Мирољуб Ђелић,
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне посове – Шеф канцеларије одсека

Петковић Виолета,
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Стојановић Милица,
Библиотекар

Тодоровић Тања,
Књижничар

Ђорђевић Александра,
Финансијско рачуноводствени сарадник

Драгана Крстић,
Администратор информационих система и технологија

Илић Ана,
Самостално стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама

Степановић Горица,
Виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама

Драган Михајловић,
Домар, мајстор одржавања

Слађана Јовановић,
Продавац

Весна Ђорђевић,
Чистачица