PROMO MATERIJAL ODSEKA – prezentuje  studijske programime na Osnovnim strukovnim studijama

PROMO INFORMATOR ODSEKA sadrži osnovne nformacije o radu Odseka, o studijskim programima i aktivnostima Odseka

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2021/2022.GOD.

ODSEK  ZA TEHNOLOŠKO UMETNIČKE STUDIJE LESKOVAC

 U prvu godinu studija za studijske programe Tekstilna hemija i zaštita životne sredine, Bezbednost radne i životne sredine i Modni dizajn mogu se upisati kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i položili prijemni ispit. Za studijski program Tekstilno inženjerstvo mogu se upisati kandidati koji su završili srednju školu u trogodišnjem trajanju i položili prijemni  ispit.

Kandidati koji se prijavljuju za studijski program Tekstilno inženjerstvo polažu prijemni ispit iz jednog predmeta po izboru od ponuđena dva: Tekstilna tehnologija ili Matematika.

Kandidati koji se prijavljuju za studijski program Tekstilna hemija i zaštita životne sredine  polažu prijemni ispit iz jednog predmeta po izboru od ponuđena dva: Hemija ili Matematika.

Kandidati koji se prijavljuju za studijski program Bezbednost radne i životne sredine polažu prijemni ispit iz jednog predmeta po izboru od ponuđena dva: Hemija ili Matematika.

Kandidati koji se prijavljuju za studijski program Modni dizajn polažu prijemni ispit za proveru sklonosti i sposobnosti iz Crtanja i Oblasti struke.

PROGRAM ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA MODNI DIZAJN

Polaganje prijemnog ispita za proveru sklonosti i sposobnosti iz oblasti CRTANJA i OBLASTI STRUKE je podeljeno u dva dana

PRVI DAN – crtanje

Crtanje mrtve prirode: dva upotrebna predmeta (flaša, činija od keramike,…), gipsani predmet, žičani predmet, razne vrste draperija postavljenih na odrđenom postamentu.

 • Format papira 70 x 50 cm (pak papir)
 • Potreban materijal za crtanje: ugljen, presovani ugljen i igla za viziranje
 • Postupnost u građenju crteža.
 • Plastičnost forme i oblika.
 • Analiza planova i osećaj za prostor.
 • Potrebno vreme za realizaciju rada je 4 sata.

Bodovanje završnog crteža:

 • kompozicija (2 – 10) poena
 • kvalitet linije (2 – 10) poena
 • opšti utisak (2 – 10) poen

DRUGI DAN – oblast struke

 • Izrada idejnog rešenja za odevnu tkaninu po zadatom elementu iz prirode.
 • Kolirističko rešenje (do pet boja).
 • Format papira 40 x 30 cm (hamer).
 • Transponovanje elemenata iz prirode.
 • Elemente ne smanjivati i ne povećavati .
 • Potreban pribor za rad: olovka, komplet tempera, četke raznih veličina, paus papir…
 • Postupak u građenju idejnog rešenja, osećaj za kolorit…
 • Potrebno vreme za realizaciju idejnog rešenja 4 sata.

Bodovanje idejnog rešenja iz oblasti struke:

 • osećaj za kolorit (2 – 10) poena
 • kompozicija i raport (2 – 10) poena
 • opšti utisak (2 – 10) poena

NAČIN  KONKURISANJA

Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu za upis podnose FOTOKOPIJE sledećih dokumenata :

 • Prijavni list (popunjen)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
 • Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita na iznos od ——— dinara na žiro račun Akademije: 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8903

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.

UTVRĐIVANJE REDOSLEDA NA RANG LISTI:

Za utvrđivanje redosleda prijavljenih kandidata vrednuje se:

 1. a) Opšti uspeh u srednjoj školi koji predstavlja zbir opšteg uspeha iz sva četiri razreda srednje škole. Za kandidate sa trećim stepenom stručne spreme treći razred se računa u dvostrukom iznosu. Ukupan broj ovako dobijenih bodova množi se sa 2, te kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

b) uspeh na prijemnom ispitu se boduje najviše sa 60 bodova.

Akademija utvrđuje Preliminarnu rang listu za svaki studijski program, za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i one koji plaćaju školarinu. Mesto na Preliminarnoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu studija, kao i da li može biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu.

U slučaju jednakog broja bodova prednost pri uspehu imaće kandidat koji ima bolji uspeh na prijemnom ispitu.

Učesnik upisa koji smatra da redosled kandidata  na preliminarnoj rang listi nije utvrđen na način predviđen pravilima upisa, može podneti prigovor  predsedniku Akademije u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Predsednik Akademije donosi odluku o prigovoru u roku od 24 časa od podnošenja prigovora.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na Konačnoj rang listi  za studijski program do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta koji je određen pravilima upisa i ima najmanje 51 bod.

Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko se na Konačnoj rang listi za studijski program nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu koji je određen pravilima upisa i ima   najmanje 30 bodova.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, Akademija će upisati umesto njega drugog kandudata, prema redosledu na konačnoj rang listi, u roku utvrđenim pravilima upisa.

 UPIS KANDIDATA:

Kandidati koji su ispunili uslove za upis dužni su da se upišu u predviđenom roku.

Za upis su neophodna sledeća dokumenta:

 • Overena fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih,
 • Overene fotokopije svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • Overena fotokopija diplome o položenom maturskom odnosno završnom ispitu
 • dva obrazca ŠV-20 (prijavni list za upis studenata)
 • indeks,
 • dve fotografije 3,5h4,5 cm
 • dokaz o uplati naknade za studentski standard ——– dinara na žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8903
 • dokaz o uplati troškova upisa ———- na žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8903.
 • Dokaz o uplati školarine (prve rate) za studente koji plaćaju školarinu

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.