TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA – OSNOVE HEMIJSKE ŠTETNOSTI I OSNOVE BIOHEMIJE

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA – OSNOVE HEMIJSKE ŠTETNOSTI I OSNOVE BIOHEMIJE

Kolokvijum iz predmeta Osnove hemijske štetnosti održaće se 12.05.2021. u prostorijama Odseka, sa početkom u 8.00 časova.

Kolokvijum iz predmeta Osnove biohemije održaće se 14.05.2021. u prostorijama Odseka, sa početkom u 8.00 časova.