Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
DSC00478DSC00528DSC00427DSC00473

Struktura studijskog programa obezbeđuje sticanje znanja iz oblasti tekstilne i konfekcijske tehnologije. Integrisani pristup u izučavanju tekstilne struke na ovom studijskom programu omogućuje po završetku školovanja strukovnom inženjeru tekstilnog inženjerstva kompetencije za rad u različitim prerađivačkim fazama primarne proizvodnje tekstila (tkanje, pletenje, oplemenjivanje tekstila) i fazama projektovanja i proizvodnje odeće (konstrukcija, krojenje, šivenje, dorada). Ovaj koncept je usvojen da bi se stvorio obrazovni profil koji je sposoban da se brzo uključi u mnogobrojne proizvodne procese proizvodnje tekstila i odeće. Takođe, strukovni inženjeri su osposobljeni za projektovanje proizvoda i tehnoloških procesa u svim segmentima tekstilnog inženjerstva, kao i za kreativan rad na razvoju i transferu savremenih tehnologija iz oblasti proizvodnje tekstila i odeće i završne obrade tekstila u domenu razvoja novih boja i pomoćnih sredstava i novih tehnoloških rešenja u štampanju tekstila. Pored toga stečeno znanje omogućuje dalje usavršavanje na specijalističkim studijama.

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesiju strukovnog inženjera tekstilnog inženjerstva u skladu sa potrebama privrede i društva.

Osnovni ciljevi studijskog programa Tekstilno inženjerstvo su da studenti steknu znanja i veštine za rad u području struke i to:

 • osposobljavanje studenata za samostalni rad na inženjerskim zadacima sa usmerenjem na određena područja u cilju uspešnog rešavanja najsloženijih radnih zadataka pri realizaciji pojedinih faza u proizvodnji
 • da omogući sticanje teoretskih a posebno praktičnih znanja u razvijanju kreativnih sposobnosti i veština sa posebnim naglaskom u delu istraživanja i inovacija u okviru tehnoloških procesa proizvodnje pređe, tkanina, pletenina, netkanih i tehničkih tekstilnih proizvoda i odevnih proizvoda
 • da studenti upoznaju svojstva vlakna i mogućnost njihovog povezivanja sa fizičkim i hemijskim svojstvima tekstilnog materijala i uticaja različitih faza tehnologije na osobine pređe, konca, tkanina, pletenine i netkanog tekstila u cilju dobijanja gotovih odevnih i drugih proizvoda projektovanih karakteristika
 • da osposobi studente da prate razvoj novih boja i pomoćnih sredstava, nova tehničko-tehnološka dostignuća u tehnologiji štampanja i modnoj industriji ponude aplikacije za postizanje zadovoljavajućeg estetskog kvaliteta proizvoda
 • da razvije ekološku svest kod studenata u realizaciji principa održivog razvoja kod projektovanja novog proizvoda i formiranja novih proizvodnih linija
  da studenti savladaju tehnološke postupke izrade odeće od ideje do gotovog proizvoda, analizu i vođenje procesa proizvodnje, mogućnost planiranja upotrebom metode mrežnog planiranja i upoznavanje mogućnosti uvođenja računarskih aplikacija u procesu proizvodnje i njihovo vrednovanje
 • osposobljavanje studenata za primenu adekvatnih postupaka nege tekstila i odeće tokom životnog veka proizvoda i izbor efikasnog načina za reciklažu ili drugih načina zbrinjavanja proizvoda nakon njegove upotrebe

Savladavanje studijskog programa i sticanje kompetencija na studijskom programu Tekstilnog inženjerstvo omogućava svršenim studentima da:

 • organizuju i kontrolišu proizvodnju pređa
 • organizuju i kontrolišu proizvodnju tkanina
 • organizuju i kontrolišu proizvodnju pletenina
 • organizuju i kontrolišu proizvodnju netkanih i tehničkih materijala
 • organizuju i kontrolišu proces bojenja tekstilnog materijala
 • organizuju i kontrolišu proces štampanja tekstilnog materijala
 • organizuju i kontrolišu proces dorade tekstilnog materijala
 • projektuju odeću i organizuju i kontrolišu proizvodnju odeće
 • organizuju i kontrolišu proces profesionalne nege tekstilnog materijala
 • sprovode međufaznu i finalnu kontrolu kvaliteta proizvoda.

Takođe, studenti stiču i sledeće specifične sposobnosti:

 • sposobnost rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka
 • povezivanje osnovnih znanja iz različitih oblasti tekstilnog inženjerstva i njihova primena
 • praćenje i primena novina u struci
 • razvoj veština i spretnosti u upotrebi znanja u tekstilnom inženjerstvu
 • upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija
 • sposobnost razumevanja uloge tržišta kod visoke dodatne vrednosti kolekcija odevnih predmeta
 • mogućnost funkcionalne upotrebe tehnika međusobnog komuniciranja, sporazumevanja, timskog rada, vođenja i stvaralačkog mišljenja, radnih sredstava i kapaciteta, broja radnika i određivanje takta grupe i izrede plana tehnoloških procesa.

Stručni naziv koji se stiče je strukovni inženjer tehnologije.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.