STUDENTSKE STIPENDIJE I KREDITI

CENOVNIK USLUGA

PRESTANAK STATUSA STUDENTA

1.Obaveštavaju se studenti kojima je prestao status studenta po bilo kom osnovu da u skladu sa članom 43.  Pravilnika o studijama Akademije strukovnih studija Južna Srbija, donetog  23.09.2020. god., student koji je izgubio status studenta može ga ponovo steći kao samofinansirajući,ukoliko Odsek ima prostorne i druge uslove koji studentu omogućavaju nastavak studiranja.

Student može da se upiše na studijski program koji se realizuje u vreme ponovog sticanja statusa studenta.

Na osnovu sopstvenog zahteva studentu se određuje studijski program, određuje broj ispita koje treba da položi do diplomiranja kao              i  finansijske obaveze do diplomiranja.

Zainteresovani se mogu informisati u studentskoj službi o ispitima i obavezama koje se priznaju, kao i o načinu i obavezama u           nastavku studija.

2. Nadoknada za propuštenu nastavu po zahtevu studenta i odobrenju Rukovodioca Odseka, a po evidenciji profesora o prisutnosti studenata na nastavi, za sve studente iznosi 50.00 dinara.