СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ И КРЕДИТИ

ЦЕНОВНИК УСЛУГА

ПРЕСТАНАК СТАТУСА СТУДЕНТА

1.Обавештавају се студенти којима је престао статус студента по било ком основу да у складу са чланом 43.  Правилника о студијама Академије струковних студија Јужна Србија, донетог  23.09.2020. год., студент који је изгубио статус студента може га поново стећи као самофинансирајући,уколико Одсек има просторне и друге услове који студенту омогућавају наставак студирања.

Студент може да се упише на студијски програм који се реализује у време поновог стицања статуса студента.

На основу сопственог захтева студенту се одређује студијски програм, одређује број испита које треба да положи до дипломирања као              и  финансијске обавезе до дипломирања.

Заинтересовани се могу информисати у студентској служби о испитима и обавезама које се признају, као и о начину и обавезама у           наставку студија.

2. Надокнада за пропуштену наставу по захтеву студента и одобрењу Руководиоца Одсека, а по евиденцији професора о присутности студената на настави, за све студенте износи 50.00 динара.