Студентска Интернационална конференција

Студентска Интернационална конференција

24.04.2020. – Скопље, Студентска Интернационална видео конференција