Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Da bi zadovoljili potrebe potrošača pored primene savremenih postupaka proizvodnje i oplemenjivanja i raznovrsnih tekstilnih pomoćnih sredstava, proizvođači tekstilnih proizvoda moraju da zadovolje i dodatni zahtev za zaštitu potrošača od supstanci koje mogu biti rizične za ljudsko zdravlje. Primena biološki razgradljivih hemikalija, proizvodnja tzv. „zelenih proizvoda“ i zaštita životne sredine postaju opšti trend i zahteva obrazovanje visokostručnog kadra osposobljenog za uvođenje i primenu savremenih proizvodnih i reciklažnih tehnologija.

Specijalističke strukovne studije na studijskom programu Zaštita žaštita životne sredine za sticanje naziva „Specijalista strukovni inženjer zaštite životne sredine“ traju jednu godinu i izvode se u dva semestra.

Program na studijskom programu Zaštita životne sredine koncipiran je tako da se student priprema za poslove koji iziskuju specijalizovana znanja iz nauke o zaštiti životne sredine. Nastavni plan i program omogućavaju proširivanje i produbljivanje znanja u odnosu na osnovne strukovne studije. Savladavanjem specijalizovanih znanja iz bioloških, hemijskih i fizičkih principa zaštite životne sredine, zaštite voda, vazduha. zemljišta, modelovanja procesa u životnoj sredini, metoda i procesa u obradi otpadnih voda i načina remedijacija zagađenih lokaliteta budući stručnjaci po završetku ovih specijalizovanih studija imaće širok, detaljan i kritičan nivo razumevanja za najveći deo saznanja iz zaštite životne sredine i biće osposobljeni da primenom odgovarajućih metoda i tehnika upravljaju kvalitetom životne sredine i time utiču na sprovođenje planova održivog razvoja.

Realizacija nastave i programa usklađena je skoro u potpunosti sa evropskim preporukama i standardima. Nakon ovako završenih studija, studenti stiču diplomu koja je prepoznatljiva i uporediva sa diplomama drugih evropskih visokoškolskih ustanova.

Studijski program Specijalističkih strukovnih studija Zaštita životne sredine ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu dostupnu široj javnosti.Specijalista strukovni inženjer zaštite životne sredine poseduje skup znanja. veština i kompetencija, koje ih čine relevantnim kadrom za tržište rada i istovremeno im omogućava nastavak obrazovanja na nivou diplomskih akademskih studija istog ili nekog od srodnih studijskih programa u zavisnosti od odluka visokoškolskih ustanova.

Znanja i veštine koje stiču studenti Specijapističkih strukovnih studija studijskog programa Zaštita životne sredine usmereni su na zadovoljavanje društvenih potreba i to posebno onih koje su u širem smislu orijentisane na održivi razvoj. Svrha ovog studijskog programa se ogleda i u obezbeđivanju profesionalnih kompetencija studenata u sledećim oblastima:

anapiza, kontrola i zaštita vazduha i zemljišta pripreme vode za piće obradi otpadnih voda obnovljivi izvori energije primena analitičkih metoda primena biotehnologija upravljanje projektima.

Studijski program je fleksibilan i odlikuju ga interdisciplinarnost i multidisciplinarnost.

Osnovni cilj Specijalističkih strukovnih studija studijskog programa Zaštita životne sredine jeste sticanje stručnih kompetencija u oblasti zaštite životne sredine:

  • osposobljavanje studenata za uključivanje u rad na projektima
  • sticanje znanja iz teorije i prakse zaštite životne sredine, kao i stručnih
  • znanja i veština potrebnih za rad u praksi
  • osposobljavanje za celovito razmatranje problema i sposobnost kritičkog mišljenja.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.