Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Студенти се на студијском специјалистичком програму дигитални дизајн одеће оспособљавају за активан, самосталан и тимски креативни и аналитички приступ решавања конкретних задатака из компјутерског и дигиталног пројектовања. Студијски специјалистички програм дигитални дизајн одеће остварује комплетно образовање студената који стеченим теоријским знањем и практичним вештинама су компетентни за самостални и тимски рад у сферама комерцијалне модне индустрије, дизајн студијима али и покретање сопственог модног бизниса. Студенти стичу практичне вештине на конкретним пројектима из разних сфера модне индустрије од ауторских модела до индустријских колекција и модног стајлинга.

Циљ специјалистичког програма је да кандидати индивидуално проуче и развију вештине у целокупном процесу дигиталног дизајна одеће: почев од идејног решења, преко стилизације, конструкције, обликовања и реализације одеће. Реализацијом практичних задатака кандидат има могућност да развија своју креативну страну личности, да се оспособи за препознавање модних линија и треднова, израду скица како ликовног тако и техничког цртежа, да научи и правилно искористи постојеће компјутерске програме и примени у основама кроја и пројектовања одеће.

Специјалистичке студије за студијски програм: дигитални дизајн одвће су концепиране на савремени начин, да би се створио профил струковног дизајнера специјалисте који се може квалитетно укључити у дигитално дизајнирање и креирање одеће а такође створити могућност за његово даље усавршавање. Студије су концепиране да трају једну годину што је опште правило за ову струку на престижним Европским факултетима и Високим школама.

Овај специјалистички програм обухвата изучавање уметничких садржаја и креативних вештина помоћу дигиталне технологије неопходне за практичан рад у пословима модног дизајнирања одеће.

Студијски програм садржи укупно 8 предмета, завршни рад и стучну праксу. Основу програма чини група од 5 обавезних предмета који су својим садржајем конципирани тако да омогућују студентима лакше савладавање рада на компјутерским програмима из дигиталног дизајна одеће.

Структура специјалицтичког програма дигитални дизајн одећв обухвата обавезне заједничке предмете и изборне предмете.У првом семестру студент има три обавезна и два изборна предмета док у другом семестру два обавезна и један изборни предмет. Студент бира стручне предмете према условима које је стекао у претходном школовању, као и у функцији теме уметничког пројекта који намерава да реализује.

Програм специјалистичких студија обухвата равноправно стицање теоретских сазнања и практичног дела наставе изведеног према највишим стандардима савремене индустријске производње. У том смислу у структури наставног плана укључени су друштвено-хуманистички, теоријско-уметнички, уметнички и стручно-апликативни предмети, који обухватају најновија достигнућа у области модног и дигиталног дизајна.

Завршетком студија стиче се стручни назив: Специјалиста струковни дизајнер

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.