Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА ОДСЕК ЗА ТЕХНОЛОШКО УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ Лесковац  је почела са радом као виша техничка текстилна школа. Основана је 1. јула 1959. године, a почела је са радом 4. новембра исте године, као прва високошколска установа на југу Србије. Дана 29. августа 2007. године мења свој назив у Висока струковна школа за текстил Лесковац, а неколико година касније 19. фебруара 2016 у Висока технолошко уметничка струковна школа Лесковац, назив који носи и данас.

Прва генерација студената студирала је на општем одсеку на коме су се једнаком мером изучавале механичке и хемијске технологије и бројала је 37 студената. До сада је дипломирало преко 2900 студената. Касније, због потреба текстилне индустрије, дошло је до промене наставног плана и програма. Студије су подељене у два одсека: механичко – текстилни и хемијско – текстилни. Отворени су и центри за ванредно студирање прво у Врању, а затим у Прокупљу, Зрењанину, Ивањици, Новом Пазару, Варварину, Штипу и Гњилану. Школске 1975/76 године, Виша Школа ради са два одсека: одсек за образовање текстилних инжењера са смеровима предионичарско – ткачки, предионичарско – плетачки, оплемењивање текстила и конфекцијски и одсек за више образовање радника са смеровима предење, плетење, апретура и ткање.

Реформе вишег и високог образовања условљавале су и промене наставних планова и програма, тако да се настава остваривала на три смера: механички, оплемењивање текстила и конфекцијски. Школа располаже одговарајућим наставним кадром, простором, условима и савременим средствима за извођење наставе и стално сарађује са значајним привредним субјектима кроз обучавање и упознавање студената приликом извођења практиче наставе у фабрикама. Такође, веома велики значај имају и колективне стручне посете текстилним предузећима и непосредна примена научних достигнућа у самом производном процесу.У протеклом периоду на Високoj технолошко уметничкoj струковнoj школа у Лесковцу дипломирало је више од 2900 студената из свих крајева наше земље (и некадашње СФРЈ) и студенти из страних земаља Грчке, Судана и Ирака.

Од школске 2007/2008. године школа је акредитована и ради по програму Болоњске конвенције.

Школске 2011/2012. године АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА ОДСЕК ЗА ТЕХНОЛОШКО УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ Лесковац испунила је стандарде за акредитацију високошколских установа и студијсkих програма. Акредитовани смерови су: текстилна технологија, текстилна хемија и заштита животне средине, конфекција и модни дизајн.

Нови наставни план и програм наше школе је прилагођен потребама друштва и привредним субјектима, тако да наши студенти лако долазе до посла по завршетку студија. Дипломирањем на Високoj технолошко уметничкoj струковнoj школа у Лесковцу стичу се следећа стручна звања:

  • Струковни инжењер технологије
  • Струковни инжењер заштите животне средине
  • Струковни дизајнер
  • Струковни инжењер заштите на раду

Дипломирањем на Високој технолошко уметничкој струковној школи Лесковац на специјалистичким студијама стичу се следећа стручна звања:

  • Специјалиста струковни дизајнер
  • Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине
  • Специјалиста струковни инжењер технологије

Школа је опремљена лабораторијама у којима студенти стичу знања из текстилних наука и дизајна и моделовања текстила. Наставу на Високoj технолошко уметничкoj струковнoj школа у Лесковцу изводе наставници са богатим практичним знањем и искуством. Школа има развијену издавачку делатност. У скриптарници се могу набавити уџбеници и практикуми неопходни за припрему испита. Библиотека располаже фондом од око 1.000 књига и домаћом стручном литературом.

 

Школа данас

На реализацији студијских програма основних и специјалистичких студија на Високој технолошко уметничкој школи за извођење наставе укупно је ангажован 31 наставник од чега је 11 доктора наука, 8 магистра и 5 доктораната. У сталном радном односу у Школи су 28 наставника од чега 11 професора струковних студија, 12 предавача, 2 асистента, 2 сарадника у настави и 1 наставник вештина..

Ненаставно особље чине 16 упошљеника запошљених у секретаријату, рачуноводству, студентској служби, библиотеци, рачунарском центру и као помоћни радници.

Школа располаже сопственом зградом укупне површине 1500 м2. Настава се изводи у амфитеатру, учионицама, радионицама и лабораторијама школе. Практична настава. за студијски програм Текстилно инжењерство изводиће се у радионицама Високе технолошко уметничке струковне школе, Школе за текстил и дизајн, предузећу Бим-текс у Лесковцу, предузећу Монден Лесковац, Трикотекс Лесковац, фабрици Џинси, предузећу Фалке, и предузећима са којима Школа има уговор о пословно-техничкој сарадњи  сарадњи „Manifattura Europea“ и доо „Gruppo Fiorentino“. За студијски програм Модни дизајн практична настава ће се одвијати у предузећу „Ready group“ у Нишу, у радионицама и атељеима наше школе и Дизајн центру у Школи за текстил и дизајн у Лесковцу.

За студијске програме Текстилна хемија и заштита животне средине и Безбедност радне и животне средине, практична настава ће се одвијати у лабораторијама наше школе , PWW депонији доо Лесковац, Народном музеју Лесковац, Народном музеју Ниш, ЈКП Водоводу Лесковац, Општој болници Лесковац и Фабрици за пречишћавање воде у Горини.

Стручну праксу студенти треће године обављаће углавном у предузећима са којима Школа има склопљене уговоре као наставне и стручне базе:  ПП “BIM tex” Лесковац, ДОО “MANIFATTURA EUROPEA” Ниш, ДОО “Gruppo Fiorentino” Власотинце, PWW депонија доо Лесковац, Народни музеј Лесковац, Народни музеј Ниш, ЈКП Водовод Лесковац, предузећу „ Ready group “ доо Ниш и Школа за текстил и дизајн-Лесковац.

Школа има одговарајућу опрему и наставна средства за реализацију акредитованих  наставних садржаја на свим студијским програмима. Школа поседује Компјутерску лабораторију са приступом интернету што омогућава бржу размену информација. Већи број компјутера и друге IT опреме дониран је од стране Темпус пројекта чиме се још више осавременила настава, тако да данас Школа располаже са 44 рачунара, 3 мултифункционална уређаја, 9 штампача, 4 скенера, 12 лап-топова, 7 пројектора и 1 плотер. Школа располаже са 5 лабораторија које се користе за стручно наставне предмете и оне поседују основну опрему и апарате, материјале и хемикалије који су потребни за извођење вежби. Такође поседује и другу опрему и наставна средства потребна за извођење наставних садржаја предмета.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.