Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Преузмите ПДФ распоред 

РАСПОРЕД ЧАСОВА

– ПРВИ СЕМЕСТАР школска 2018/2019. год.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:ТЕКСТИЛНА ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО

Дан

Предмет

Учионица

Облик
рада

Група

Време

ПОНЕДЕЉАК

МАТЕМАТИКА

1

ТЕОРИЈА

СВИ

800 1045

Математика

1

Вежбе

I

1100 – 1230

Математика

1

Вежбе

II

1230 1400

УТОРАК

СОЦИОЛОГИЈА

1

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Социологија

1

Вежбе

I

1000 1130

Социологија

1

Вежбе

II

1145 1315

СРЕДА

ФИЗИКА

1

ТЕОРИЈА

СВИ

800 1045

 

Физика

1

Вежбе

I и II

1045 1230

 

Физика

1

Вежбе

III1

1230 1415

ЧЕТВРТАК

ХЕМИЈА I

1

ТЕОРИЈА

СВИ

800 1130

Хемија
I

Лаб.за
хемију

Вежбе

III1

1145 1315

 

 

 

 

 

ПЕТАК

Хемија I

Лаб.за
хемију

Вежбе

III2

800 – 930

Хемија I

Лаб.за
хемију

Вежбе

I

1000 1130

Хемија I

Лаб.за
хемију

Вежбе

II

1145 1315

 

 

МАТЕМАТИКА И
СОЦИОЛОГИЈА

ГРУПА

I

II

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ

Текстилна
хемија и
заштита
животне
средине

Текстилно
инжењерство

Безбедност
радне и
животне
средине

ХЕМИЈА
I И ФИЗИКА

ГРУПА

I

II

III1 III2

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ

Текстилна
хемија и
заштита
животне
средине

Безбедност
радне и
животне
средине

Текстилно
инжењерство

 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА

– ПРВИ
СЕМЕСТАР
школска 2018/2019. год.

 

 

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ:
МОДНИ ДИЗАЈН

 

Дан

Предмет

Учионица

Облик
рада

Група

Време

ПОНЕДЕЉАК

Социологија
културе

2

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

ИСТОРИЈА
УМЕТНОСТИ

2

ТЕОРИЈА

СВИ

1000 1315

УТОРАК

ЦРТАЊЕ
I

А

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Цртање I

А

Вежбе

I

1000 1315

СРЕДА

ЕЛЕМЕНТИ
ЛИКОВНОГ
ИЗРА
ЖАВАЊА

4 A

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Елементи
ликовног
изражавања

4 A

Вежбе

Сви

1000 1230

 

 

 

 

 

ЧЕТВРТАК

Писмо

4

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Писмо

4

Вежбе

СВИ

1000 1230

 

 

 

 

 

ПЕТАК

ЦРТАЊЕ
I

А

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Цртање I

А

Вежбе

I

1000 1315

 

РАСПОРЕД
ЧАСОВА

ТРЕЋИ
СЕМЕСТАР
школска 2018/2019. год.

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ:
ТЕКСТИЛНА
ХЕМИЈА И ЗА
ШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

 

Дан

Предмет

Учионица

Облик
рада

Група

Време

ПОНЕДЕЉАК

РЕЦИКЛАЖНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ

6

ТЕОРИЈА

СВИ

1000 1230

Рециклажне
технологије

Лаб.за
хемију

Вежбе

Сви

1230 – 1415

УТОРАК

УПРАВЉАЊЕ
ОПАСНИМ
МАТЕРИЈАМА

2

ТЕОРИЈА

СВИ

800 1045

Управљање
опасним
материјама

Лаб.за
хемију

Вежбе

Сви

1045 – 1315

СРЕДА

ЕКОЛОГИЈА
У ТЕКСТИЛУ

6

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

ЧЕТВРТАК

ТЕРМОДИНАМИКА

2

 

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Термодинамика

2

Вежбе

Сви

1000 –1130

ПЕТАК

ТЕКСТИЛНA
ВЛАКАНА

1

Лаб. за исп. текстила

ТЕОРИЈА

Вежбе

СВИ

сви

1000 1230

13151400 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД
ЧАСОВА

ТРЕЋИ
СЕМЕСТАР
школска 2018/2019. год.

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ:
ТЕКСТИЛНО
ИНЖЕЊЕРСТВО

Дан

Предмет

Уч

Облик
рада

Група

Време

ПОНЕДЕЉАК

Технологија нетканог текстила

2

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Технологија нетканог текстила

2

Вежбе

Сви

1000 – 1230

УТОРАК

ТЕХНОЛОГИЈА БОЈЕЊА И ШТАМПАЊА

4

ТЕОРИЈА

СВИ

8001045

Технологија
бојења и штампања

лаб.бојења и шт.

Вежбе

Сви

1045 1315

СРЕДА

Конструкција и моделовање одеће 

 

 

ТЕОРИЈА

 

 СВИ  800 – 1045

 Конструкција и моделовање одеће

 

 

 

 

ЧЕТВРТАК

ТЕРМОДИНАМИКА

2

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Термодинамика

2

Вежбе

Сви

1000 1130

ПЕТАК

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД
ЧАСОВА

ТРЕЋИ СЕМЕСТАР школска 2018/2019. год.

 

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ:
Безбедност радне и животне средине

 

Дан

Предмет

Уч

Облик
рада

Група

Време

ПОНЕДЕЉАК

Опасност од пожара и експлозије

3

ТЕОРИЈА

СВИ

1000 – 1230

Опасност од пожара и експлозије

4

Вежбе

Сви

1230 1315

УТОРАК

УПРАВЉАЊЕ ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА

ТЕОРИЈА 

СВИ 

800 –

1045

Управљање опасним материјама

 Лаб. за хемију

Вежбе 

1045

1315

СРЕДА

ХЕМИЈСКИ ПАРАМЕТРИ РАДНЕ И Ж.С. 

ТЕОРИЈА  

СВИ 

800 –

1045

 

Хемијски параметри радне и ж.с.

Лаб за хемију 

Вежбе 

Сви 

1045-

1230

 

ЧЕТВРТАК

ТЕРМОДИНАМИКА

2

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Термодинамика

2

Вежбе

Сви

1000 1130

ПЕТАК

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД
ЧАСОВА

ТРЕЋИ СЕМЕСТАР школска 2018/2019. год.

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ: МОДН
И ДИЗАЈН

Дан

Предмет

Уч

Облик
рада

Група

Време

ПОНЕДЕЉАК

ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ОДЕ
ЋЕ 

Лаб за моделовање одеће

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 1045

Пројектовање одеће

Лаб за моделовање одеће

Вежбе

Сви

1045 
1315

УТОРАК

ТЕКСТИЛНИ
МАТЕР
ИЈАЛИ

ТЕОРИЈА

СВИ

800 1045

Текстилни
материјали

Вежбе

Сви

1045 1130

СРЕДА

СЛИКАЊЕ
I

Атеље

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Сликање I

Атеље

Вежбе

I

1000 – 1315

ЧЕТВРТАК

СЛИКАЊЕ
I

Атеље

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Сликање I

Атеље

Вежбе

II

1000 – 1315

ПЕТАК

ОСНОВЕ
ТЕОРИЈЕ
БОЈА

4

ТЕОРИЈА

СВИ

800 930

ТЕКСТИЛНА ВЛАКАНА

Текстилна влакна

 

1

лаб за испитивање текстила

ТЕОРИЈА

 

Вежбе

СВИ

Сви

1000 1230

1230-

1315

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД
ЧАСОВА

ПЕТИ СЕМЕСТАР
школска 2018/2019. год.

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ: ТЕКСТИЛН
А ТЕХНОЛОГИЈА

 

 

Дан

Предмет

Учионица

Облик
рада

Група

Време

ПОНЕДЕЉАК

Испитивање
текстила

5

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 1045

Испитивање
текстила

Лаб. за испитивање текстила

Вежбе

I

1045 – 1315

УТОРАК

Технологија
бојења и
штампања

 

4

ТЕОРIЈА

СВИ

800 – 1045

Технологија
бојења и
штампања

Лаб.

бојења и

штамп.

Вежбе

СВИ

1045 – 1315

СРЕДА

Економика
и
организација

 

3

ТЕОРIЈА

СВИ

800 – 1045

Економика
и
организација

3

Вежбе

I

11 45 – 1230

ЧЕТВРТАК

Пројектовање
плетенина

 

Лаб.
плетења

Вежбе

СВИ

1045
1230

 

 

 

 

 

ПЕТАК

Пројектовање
плетенина

 

6

ТЕОРIЈА

СВИ

8оо 930

 

 

 

 

 

 

ВЕЖБЕ ИЗ ИСПIТIВАЊА ТЕКСТIЛА И ЕКОНОМIКЕ И ОРГАНIЗАЦИЈЕ

ГРУПА

I

 

II

СТУДIЈСКи ПРОГРАМ

Текстилна
тех
нологија

Текстилна
хемија и з
аштита
животне средине

Конфекција

 

РАСПОРЕД
ЧАСОВА

ПЕТИ СЕМЕСТАР
школска 2018/2019. год.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:
ТЕКСТИЛНА
ХЕМ
ИЈА И
ЗАШТ
ИТА ЖИВОТНЕ
СРЕД
ИНЕ

 

Дан

Предмет

Учионица

Облик
рада

Група

Време

ПОНЕДЕЉАК

Испитивање
текстила

5

ТЕОРIЈА

СВИ

800 – 1045

Испитивање
текстила

 

5

Вежбе

I

1045 – 1315

УТОРАК

Управљање
отпадом

 

6

ТЕОРIЈА

СВИ

800 – 1045

Управљање
отпадом

 

6

Вежбе

СВИ

11 00
– 12
45

СРЕДА

Економика
и
организација

 

3

ТЕОРIЈА

СВИ

800 – 1045

Економика
и
организација

3

Вежбе

I

11 45 – 1230

ЧЕТВРТАК

Еколошки
и паметни
текстилни
производи

 

5

ТЕОРIЈА

СВИ

800 – 930

Еколошки и
паметни
текстилни
производи

 

5

Вежбе

СВИ

1000 – 1045

ПЕТАК

Рециклажа
текстила и
одеће

 

5

ТЕОРIЈА

СВИ

1000 – 1130

 

 

 

 

 

 

ВЕЖБЕ ИЗ ИСПИТИВАЊА ТЕКСТИЛА И ЕКОНОМИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ГРУПА

I

 

II

СТУДIЈСКи ПРОГРАМ

Текстилна
тех
нологија

Текстилна
хемија и з
аштита
животне
средине

Конфекција

 

РАСПОРЕД
ЧАСОВА

ПЕТИ СЕМЕСТАР школска 2018/2019. год.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:
КОНФЕКЦ
ИЈА

Дан

Предмет

Учионица

Облик
рада

Група

Време

ПОНЕДЕЉАК

Испитивање
текстила

5

ТЕОРIЈА

СВИ

800 – 1045

Испитивање текстила

лаб за исп. текстила

вежбе

СВИ

10450 – 1315

УТОРАК

Студија
рада

 

3

Вежбе

СВИ

800 – 930

Студија рада 

ТЕОРIЈА 

сви 1000-

1130

СРЕДА

Економика
и
организација

 

3

ТЕОРIЈА

СВI

800 1045

 

Економика
и
организација

 

3

Вежбе

II

1045
11
30

ЧЕТВРТАК

Технологија
израде
одеће
II

3

ТЕОРIЈА

СВИ

800 – 930

Технологија
израде
одеће
II

Лабор.
тех.израде
одеће

Вежбе

СВИ

1000 1315

ПЕТАК

Управљање маркетингом текстила и моде

 

3

Теорија

Сви

1100 – 1330

Управљање маркетингом текстила и моде

 

3

Вежбе

Сви

1345 – 1430

 

ВЕЖБЕ ИЗ ИСПИТИВАЊА ТЕКСТИЛА,ЕКОНОМIКЕ И ОРГАНIЗАЦИЈЕ и
Технологије
израде одеће

ГРУПА

I

 

II

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Текстилна
тех
нологија

Текстилна
хемија и заштита
животне
средине

Конфекција

РАСПОРЕД
ЧАСОВА

ПЕТИ СЕМЕСТАР школска 2018/2019
. год.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:
МОДН
И ДИЗАЈН

Дан

Предмет

Уч

Облик
рада

Група

Време

ПОНЕДЕЉАК

Акт

 

Атеље

ТЕОРIЈА

СВИ

800– 8 45

Акт

 

Атеље

Вежбе

СВИ

845 – 1045

Пројектовање
одеће

 

Лабор. за моделовање одеће

Вежбе

СВИ

1100
1230

УТОРАК

Пројектовање
одеће

 

Лабор. за моделовање одеће

ТЕОРIЈА

СВИ

800 – 1130

 

 

 

 

 

СРЕДА

Дизајн
текстила
II

 

4

ТЕОРIЈА

СВИ

8009 30

Дизајн
текстила
II

 

4

Вежбе

СВИ

1000 – 1230

ЧЕТВРТАК

Уникатно
осликавање
материјала

 

4 A

ТЕОРIЈА

СВИ

800 – 845

Уникатно
осликавање
материјала

 

4 A

Вежбе

СВИ

845– 1045

ПЕТАК

 

Модна
илустрација

 

4 A

ТЕОРIЈА

СВИ

1000 1045

Модна
илустрација

4 A

Вежбе

СВИ

1100– 12 45

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА

– ПРВИ СЕМЕСТАР
школске 2018/2019.
год.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Дан Предмет Уч Облик
рада
Група Време
СРЕДА

Хемија
животне
средине –
изборни

  ТЕОРИЈА СВИ 800 – 930

Хемија
животне средине

изборни

  Вежбе СВИ 1000 – 1130
Рестаурација
и
конзервација
текстила и одеће
  ТЕОРИЈА СВИ 1200 1430

Рестаурација и конзервација текстила и одеће

  Вежбе СВИ 1500 1630
  ЧЕТВРТАК  

Социјална
екологија

  ТЕОРИЈА СВИ 8001045

Социјална
екологија

  Вежбе СВИ 1045 1315

Систем
заштите
животне
средине и
одрживи развој
– изборни

  ТЕОРИЈА СВИ 1330 1500

Систем
заштите
животне
средине и
одрживи развој
– изборни

  Вежбе СВИ 1515 1645
 РАСПОРЕД ЧАСОВАСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА– ПРВИ
СЕМЕСТАР
школске
201
8/2019. год. 

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ
: ДИГИТАЛНИ
ДИЗАЈН ОДЕЋЕ

    

Дан Предмет Уч Облик рада Група Време
УТОРАК Дигитални
дизајн
одевних
тканина
  ТЕОРИЈА СВИ 8001045
Дигитални
дизајн одевних
тканина
  Вежбе СВИ 1045 1315

Стајлинг
и планирање
колекције

изборни

  ТЕОРИЈА СВИ 1330 – 1500

Стајлинг
и планирање
колекције

  Вежбе СВИ 1515 – 1730
СРЕДА

Рачунарско
пројектовање
одеће

  ТЕОРИЈА СВИ 800930

Рачунарско
пројектовање
одеће

  Вежбе СВИ 1000 1130
ЧЕКВРТАК Модни
додаци – од
функције до
експеримента

изборни
  ТЕОРИЈА СВИ 800930
Модни
додаци – од
функције до
експеримента
  Вежбе СВИ 1000 1230
ПЕТАК Дигитални
дизајн
плетенина
  ТЕОРИЈА СВИ 1000 1230
Дигитални
дизајн плетенина
  Вежбе СВИ 1230 – 1445

  

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА

– ПРВИ
СЕМЕСТАР
школске
201
8/2019. год.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:ТЕКСТИЛНО ИНЖИЊЕРСТВО

Дан

Предмет

Уч

Облик
рада

Група

Време

ПОНЕДЕЉАК

Компјутерска
подршка у
процесима
оплемењивања
текстила

 

ТЕОРИЈА

СВИ

1000 – 1130

Компјутерска
подршка у
процесима
оплемењивања
текстила

 

Вежбе

СВИ

1145 1315

СРЕДА

Рачунарско
пројектовање
одеће

 

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Рачунарско
пројектовање
одеће

 

Вежбе

СВИ

1000 – 1130

Рестаурација
и
конзервација
текстила и одеће

 

ТЕОРИЈА

СВИ

1200 1430

Рестаурација и конзервација текстила и одеће

 

Вежбе

СВИ

1500 1630

ЧЕТВРТАК

Социјална
екологија

 

ТЕОРИЈА

СВИ

8001045

Социјална
екологија

 

Вежбе

СВИ

1045 1315

Преузмите ПДФ распоред 

Дан Предмет Учионица Облик рада Група Време
ПОНЕДЕЉАК Заштитни материјали и одећа 1 ТЕОРИЈА 800 – 1045
Заштитни материјали и одећа 1 Вежбе 1045 – 1230
Руковођење у заштити од катастрофа 1 ТЕОРИЈА 1245 – 1445
УТОРАК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ТЕОРИЈА СВИ 800 – 1045
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 Вежбе СВИ 1045 – 1130
СРЕДА Основe хемијске штетности 2 Вежбе СВИ 800 – 930
Основe хемијске штетности 2 ТЕОРИЈА СВИ 1045 – 1230
Руковођење у заштити од катастрофа 2 Вежбе СВИ 1230 – 1500
ЧЕТВРТАК ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА 2 ТЕОРИЈА СВИ 800 – 1045
Зелена хемија Лаб. хемије Вежбе СВИ 1045 – 1315

ПЕТАК

Основи машинских конструкција

1 ТЕОРИЈА СВИ 800 – 1045

Основи машинских конструкција

1 Вежбе СВИ 1045 – 1315

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.