RAČUNARSKO PROJEKTOVANJE ODEĆE

RAČUNARSKO PROJEKTOVANJE ODEĆE

Nastava iz predmeta Računarsko projektovanje odeće odvijaće se preko ZOOM platforme.

Parametri za pristup – mr Slađana Antić:

Meeting ID: 3252560030

Passcode: TLEZB9

ili dr Suzana Đorđević:

Meeting ID: 832 698 1349

Passcode: suzana