PROMO – INFORMATOR ODSEKA

PROMO – INFORMATOR ODSEKA

PROMO INFORMATOR ODSEKA sadrži osnovne nformacije o radu Odseka, studijskim programima i aktivnostima Odseka