PRIJAVA ISPITA ZA APRIL I MAJ

PRIJAVA ISPITA ZA APRIL I MAJ

Prijava ispita za vanredni ispitni rok APRIL 2021 vršiće se u periodu 19-24.04.2021. godine.

Prijava ispita za vanredni ispitni rok MAJ 2021 vršiće se u periodu 10-14.05.2021. godine.

Termini ispita biće naknadno objavljeni.

Prijava ispita u ovim ispitnim rokovima može se vršiti u prostorijama Odseka, ili elektronskim putem na e-mail:

tanjat797@gmail.com
Način prijave elektronskim putem:  na gore navedeni e-mail poslati kopije popunjenih prijava za polaganje ispita i kopije uplatnica (obratiti pažnju na vrstu uplatnice za odgovarajuću svrhu uplate).
Svi studenti koji ispite perijavljuju elektronskim putem, u obavezi su da na dan ispita prilože originalne prijave za ispit i uplatnice.