Overa letnjeg semestra i prijava ispita za junski ispitni rok

Overa letnjeg semestra i prijava ispita za junski ispitni rok

  1. Overa letnjeg semestra vršiće se u studentskoj službi prilikom polaganja prvog ispita u junskom ispitnom roku, a najkasnije do 30.06.2020.
  2. Prijava ispita obavljaće se direktno na dan polaganja ispita