ODLAGANJE KOLOKVIJUMA

ODLAGANJE KOLOKVIJUMA

Kolokvijum iz HEMIJE 1 odlaže se do daljnjeg.

Kolokvijum iz predmeta EKONOMIKA I ORGANIZACIJA odaže se do daljnjeg, u skladu sa preporukama o prevenciji Kovid-a.

Kolokvijum iz predmeta ISTORIJA UMETNOSTI odlaže se do daljnjeg, u skladu sa preporukama o prevenciji Kovid-a.