MARTOVSKI ISPITNI ROK  I PRIJAVA ISPITA

MARTOVSKI ISPITNI ROK I PRIJAVA ISPITA

Održavanje ispita sprovodiće se u skladu sa RASPOREDOM ODRŽAVANJA ISPITA.

Ukoliko se nastava u toku ispitnog roka odvija online, ispiti će se održavati sa početkom u 9.00 časova.

PRIJAVLJIVANJE ISPITA 15.03.-26.03.2021.