Kolokvijum iz predmeta SOCIOLOGIJA

Kolokvijum iz predmeta SOCIOLOGIJA

Kolokvijum iz predmeta SOCIOLOGIJA biće održan 15.12 sa početkom u 8.00 časova, u prostorijama škole. Studenti će biti podeljeni u dve grupe.