Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Studijski master program Digitalni dizajn odeće namenjen je onima koji žele da svoja interesovanja za ovaj deo primenjene umetnosti, kao i svoju kreativnost i talenat, pretoče u vizuelne forme koje će u isto vreme imati umetničku vrednost, ali i primenu u modnoj industriji i njenom širokom spektru delovanja. Studenti se na studijskom master programu Digitalni dizajn odeće osposobljavaju za aktivan, samostalan i timski, kreativni i analitički pristup rešavanja konkretnih zadataka iz kompjuterskog i digitalnog projektovanja. Raspon projekata, kojima se studenti bave na master programu, kreće se od stvaranja unikatnih, visoko estetskih, funkcionalno ciljanih i kreativno eksperimentalnih odevnih kompozicija. Studentima se nude znanja iz stručnog i praktičnog rada na konkretnim zadacima od ideje do gotovog proizvoda i znanja o kreiranju i prezentaciji individualnih stilova. Studentima izrazite i dokazane kreativnosti pruža se mogućnost nadogrdnje znanja i veština koje će im po završetku master studijskog programa omagućiti uključivanje u područja modnog digitalnog eksperimentisanja. Takvim pristupom student master strukovnih studija dobija pouzdani temelj na kojem će moći uspešno da gradi svoju poziciju na domaćoj i međunarodnoj modnoj i umetničkoj sceni.Studijski program Master strukovnih studija Digitalni dizajn odeće ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu dostupnu široj javnosti.

Master strukovni dizajneri digitalnog dizajna odeće poseduju skup znanja, veština i kompetencija, koje ih čine relevantnim kadrom za tržište rada. Znanja i veštine koje stiču studenti Master strukovnih studija studijskog programa Digitalni dizajn odeće usmereni su na zadovoljavanje društvenih potreba i to posebno onih koje su u širem smislu orijentisane na održivi razvoj. Svrha ovog studijskog programa se ogleda i u obezbeđivanju profesionalnih kompetencija studenata pri demonstraciji znanja iz svih aspekata modnog dizajna (od modne skice, stvaranja kolekcije, kako autorske tako i industrijske, kompjuterskih aplikacija vezanih, kako za grafički, tako i za modni dizajn), realizaciji samih odevnih komada kroz osnovno stečeno znanje u modelovanju, krojenju, drapiranju i šivenju. Studenti će steći znanja iz oblasti modnog marketinga koja su potrebna za uspešno tržišno pozicioniranje.

Studijski program je fleksibilan i odlikuju ga interdisciplinarnost i multidisciplinarnost. Studijski program je tako organizovan da može lako da odgovori na eventualne fluktuacije modnih trendova, promene u zahtevima tržišta, društva i slično.

Svrha ovog studijskog programa je u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Visoke tehnološko umetničke strukovne škole u Leskovcu i nastavi koja se izvodi na osnovnim strukovnim studijama.

Potreba za master strukovnim dizajnerima u savremenom društvu je očigledna u kontekstu značaja estetske i funkcionalne komponente tekstilnih proizvoda, posebno odevnih proizvoda. Tokom master studija kandidati izučavaju kostimografiju i teoriju mode i dizajna, suočavaju se sa praktičnim problemima realizacije višebojno dezeniranog tekstila, konstrukcije i modelovanja tkanine i odeće, upoznaju metode izrade modela  pomoću raznih digitalnih i kompjuterskih programa– da bi uspeli da transponuju i primene svoju estetsku viziju jednog odevnog predmeta.

Cilj master programa Digitalni dizajn odeće je da kandidati individualno prouče i razviju veštine u celokupnom procesu digitalnog dizajna odeće: počev od idejnog rešenja, preko stilizacije, konstrukcije, oblikovanja i realizacije odeće. Realizacijom praktičnih zadataka kandidat ima mogućnost da razvija svoju kreativnu stranu ličnosti, da se osposobi za prepoznavanje modnih linija i trendova, izradu skica kako likovnog tako i tehničkog crteža, da nauči i pravilno iskoristi postojeće kompjuterske programe i primeni u osnovama kroja i projektovanja odeće.

Pored osnovnih ciljeva studijski master program ima i specifične ciljeve:

  • da omogući stručna, tehnička i teoretska znanja u razvijanju kreativnih sposobnosti i veština sa posebnim naglaskom na individualnom razvoju kreativnog mišljenja u rasponu od stvaranja ideje pa sve do konačne realizacije proizvoda,
  • razvijanje sopstvene kreativnosti idividualnim pristupom kompjuterskog i tehničkog rešenja odevnog predmeta,
  • shvatanje povezanosti individualne kreativnosti i opštih zahteva modnog sistema: industrije i tržišta,
  • razvijanje likovnog razmišljanja, kompetentnog raspravljanja o modnom dizajnu i objašnjavanju vlastitih kreacija,
  • razvijanje kreativnosti i logičnosti rešenja dizajnerskog procesa i kreativno istraživanje pomoću digitalnih tehnologija i pojedinih odevnih predmeta,
  • karakteristike modnih trendova vodećih dizajnera i njihov uticaj na ukupnu modnu sliku,

razvijanje sposobnosti za samostalnu opservaciju i realizaciju projekata iz oblasti digitalnog dizajna odeće.

Završetkom studija stiče se stručni naziv: Master strukovni dizajner

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.