Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Студијски мастер програм Дигитални дизајн одеће намењен је онима који желе да своја интересовања за овај део примењене уметности, као и своју креативност и таленат, преточе у визуелне форме које ће у исто време имати уметничку вредност, али и примену у модној индустрији и њеном широком спектру деловања. Студенти се на студијском мастер програму Дигитални дизајн одеће оспособљавају за активан, самосталан и тимски, креативни и аналитички приступ решавања конкретних задатака из компјутерског и дигиталног пројектовања. Распон пројеката, којима се студенти баве на мастер програму, креће се од стварања уникатних, високо естетских, функционално циљаних и креативно експерименталних одевних композиција. Студентима се нуде знања из стручног и практичног рада на конкретним задацима од идеје до готовог производа и знања о креирању и презентацији индивидуалних стилова. Студентима изразите и доказане креативности пружа се могућност надогрдње знања и вештина које ће им по завршетку мастер студијског програма омагућити укључивање у подручја модног дигиталног експериментисања. Таквим приступом студент мастер струковних студија добија поуздани темељ на којем ће моћи успешно да гради своју позицију на домаћој и међународној модној и уметничкој сцени.Студијски програм Мастер струковних студија Дигитални дизајн одеће има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему доступну широј јавности.

Мастер струковни дизајнери дигиталног дизајна одеће поседују скуп знања, вештина и компетенција, које их чине релевантним кадром за тржиште рада. Знања и вештине које стичу студенти Мастер струковних студија студијског програма Дигитални дизајн одеће усмерени су на задовољавање друштвених потреба и то посебно оних које су у ширем смислу оријентисане на одрживи развој. Сврха овог студијског програма се огледа и у обезбеђивању професионалних компетенција студената при демонстрацији знања из свих аспеката модног дизајна (од модне скице, стварања колекције, како ауторске тако и индустријске, компјутерских апликација везаних, како за графички, тако и за модни дизајн), реализацији самих одевних комада кроз основно стечено знање у моделовању, кројењу, драпирању и шивењу. Студенти ће стећи знања из области модног маркетинга која су потребна за успешно тржишно позиционирање.

Студијски програм је флексибилан и одликују га интердисциплинарност и мултидисциплинарност. Студијски програм је тако организован да може лако да одговори на евентуалне флуктуације модних трендова, промене у захтевима тржишта, друштва и слично.

Сврха овог студијског програма је у складу са основним задацима и циљевима Високе технолошко уметничке струковне школе у Лесковцу и настави која се изводи на основним струковним студијама.

Потреба за мастер струковним дизајнерима у савременом друштву је очигледна у контексту значаја естетске и функционалне компоненте текстилних производа, посебно одевних производа. Током мастер студија кандидати изучавају костимографију и теорију моде и дизајна, суочавају се са практичним проблемима реализације вишебојно дезенираног текстила, конструкције и моделовања тканине и одеће, упознају методе израде модела  помоћу разних дигиталних и компјутерских програма– да би успели да транспонују и примене своју естетску визију једног одевног предмета.

Циљ мастер програма Дигитални дизајн одеће је да кандидати индивидуално проуче и развију вештине у целокупном процесу дигиталног дизајна одеће: почев од идејног решења, преко стилизације, конструкције, обликовања и реализације одеће. Реализацијом практичних задатака кандидат има могућност да развија своју креативну страну личности, да се оспособи за препознавање модних линија и трендова, израду скица како ликовног тако и техничког цртежа, да научи и правилно искористи постојеће компјутерске програме и примени у основама кроја и пројектовања одеће.

Поред основних циљева студијски мастер програм има и специфичне циљеве:

  • да омогући стручна, техничка и теоретска знања у развијању креативних способности и вештина са посебним нагласком на индивидуалном развоју креативног мишљења у распону од стварања идеје па све до коначне реализације производа,
  • развијање сопствене креативности идивидуалним приступом компјутерског и техничког решења одевног предмета,
  • схватање повезаности индивидуалне креативности и општих захтева модног система: индустрије и тржишта,
  • развијање ликовног размишљања, компетентног расправљања о модном дизајну и објашњавању властитих креација,
  • развијање креативности и логичности решења дизајнерског процеса и креативно истраживање помоћу дигиталних технологија и појединих одевних предмета,
  • карактеристике модних трендова водећих дизајнера и њихов утицај на укупну модну слику,

развијање способности за самосталну опсервацију и реализацију пројеката из области дигиталног дизајна одеће.

Завршетком студија стиче се стручни назив: Mастер струковни дизајнер

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.