Archives for jun, 2020

jun
24

Podnošenje prijava na konkurs za polaganje klasifikacionog ispita putem pošte i elektronske pošte

Konkursnu dokumentaciju moguće je dostaviti putem pošte i elektronske pošte na e-mail:

djelic2020@gmail.com

Konkursna dokumentacija:

  • Prijavni list (popunjen)
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
  • Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
  • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita na iznos od 5000,oo dinara na žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8903

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Od strane VTUSS | Vesti i obaveštenja
Saznaj više
jun
18

Obavezna upotreba maski za lice

Kandidati su u obavezi da nose maske za lice prilikom podnošenja dokumentacije za konkurs za prijemni ispit.

Od strane VTUSS | Vesti i obaveštenja
Saznaj više
jun
05

SOCIOLOGIJA KULTURE

Ispit iz predmeta SOCIOLOGIJA KULTURE odlaže se za petak 12.06.2020. godine sa početkom u 9.00 časova.

Predmetni profesor

dr Emilija Đikić Jovanović, prof.

Od strane VTUSS | Vesti i obaveštenja
Saznaj više
jun
01

Pripremna nastava

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita na svim studijskim programima održavaće se od 08.06.2020. do 12.06.2020. godine od 10.00 – 13.00 časova, u prostorijama škole.

Od strane VTUSS | Vesti i obaveštenja
Saznaj više

Change Language To: Serbian