Archives for jun, 2020

jun
24

Podnošenje prijava na konkurs za polaganje klasifikacionog ispita putem pošte i elektronske pošte

Konkursnu dokumentaciju moguće je dostaviti putem pošte i elektronske pošte na e-mail:

djelic2020@gmail.com

Konkursna dokumentacija:

  • Prijavni list (popunjen)
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
  • Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
  • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita na iznos od 5000,oo dinara na žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8903

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.

DETAIL
jun
18

Obavezna upotreba maski za lice

Kandidati su u obavezi da nose maske za lice prilikom podnošenja dokumentacije za konkurs za prijemni ispit.

DETAIL
jun
05
jun
01

Pripremna nastava

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita na svim studijskim programima održavaće se od 08.06.2020. do 12.06.2020. godine od 10.00 – 13.00 časova, u prostorijama škole.

DETAIL

Change Language To: Serbian