Archives for februar, 2016

Informator 2016/2017

AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA JUŽNA SRBIJA ODSEK ZA TEHNOLOŠKO UMETNIČKE STUDIJE Leskovac je izdala informator za upis studenata u I godinu osnovnih strukovnih i specijalističkih strukovnih studija u školskoj 2016/2017 godini. Informator sadrži osnovne podatke o školi, konkurs za upis studenata, nastavne planove svih studijskih programa osnovnih strukovnih i specijalističkih strukovnih studija koji se realizuju u […]

DETAIL

Promena naziva Škole

Vlada Srbije odobrila je nov naziv Škole – VISOKA TEHNOLOŠKO UMETNIČKA STRUKOVNA ŠKOLA.
Škola će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke usaglasiti statut i druge opšte akte škole sa novim nazivom.

DETAIL

Change Language To: Serbian