Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uslovi za upis na studijski program su završena četvorogodišnja srednja škola i položen prijemni ispit. Prijemni ispit se polaže iz matematike ili hemije.

Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe. Svaki predmet nosi određeni broj ESPB, a celokupne studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i pri tome sakupi najmanje 180 ESPB.

Svrha studijskog programa Bezbednost radne i životne sredine (BRŽS) je obrazovanje studenata za zanimanje Strukovnog inženjera zaštite na radu osposobljenih za stručno, kvalitetno i odgovorno obavljanje poslova Lica za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavca, u skladu sa potrebama i razvojem države i vrlo kompleksnim inženjerskim problemima u radnoj i životnoj sredini, koji se u cilju razvoja društva i održivog razvoja moraju rešavati.

Ciljevi studijskog programa osnovnih strukovnih studija Bezbednost radne i životne sredine
proističu iz osnovnih zadataka i ciljeva Visoke tehnološko umetničke strukovne škole u Leskovcu, kao obrazovne institucije i svrhe studijskog programa.

Osnovni cilj studijskog programa je postizanje kompetencija, saznanja i veština iz oblasti Inženjerstva zaštite životne sredine i zaštite na radu. To, pored ostalog, uključuje razvoj kreativnih inženjerskih sposobnosti razmatranja problema zaštite u radnoj i životnoj sredini, sposobnost kritičkog i analitičkog mišljenja, razvijanje osobina za timski rad, kooperativnosti, komunikativnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za optimalan profesionalan rad.

Posebni ciljevi programa su sticanja opštih i posebnih teorijskih znanja i praktičnih veština za:

 • identifikaciju opasnosti i rizika u radnoj i životnoj sredini;
 • primenu metoda za prethodnu analizu rizika;
 • organizovanje aktivnosti za procenu rizika;
 • upravljanje aktivnostima održavanja objekata, uređaja i opreme;
 • razumevanje zahteva i doprinos realizaciji i integraciji sistema menadžmenta;
 • obrazovanje i obučavanje zaposlenih iz oblasti zaštite životne sredine i zaštite na radu i
  organizovanje i rukovođenje sistemom zaštite u organizacijama i lokalnim zajednicama.

Savladavanje studijskog programa obezbeđuje opšte sposobnosti:

 • analize problema u radnoj i životnoj sredini;
 • predviđanja rešenja i posledica;
 • ovladavanja metodima, postupcima i procesima identifikacije rizika;
 • razvoja kritičkog mišljenja i pristupa;
 • primene znanja u praksi;
 • razvoja sposobnosti i veština komunikacije sa neposrednim i širim okruženjem;
 • razvoja profesionalne etike.
 • primenu metoda i postupaka prethodne analize rizika u radnoj i životnoj sredini;
 • organizovanje i sprovođenje aktivnosti ocenjivanja rizika u radnoj i životnoj sredini;
 • merenje i kontrolu stanja radne i životne sredine;
 • održavanje kvaliteta radne i životne sredine;
 • evidentiranje, analizu i interpretaciju podataka o povredama, bolestima, štetama na imovini, efektima na radnu i životnu sredinu i rizicima;
 • organizovanje i izveštavanje o aktivnostima održavanja bezbednosti objekata, uređaja i opreme;
 • implementiranje, dokumentovanje i kontrolu zahteva sistema bezbednosti i zaštite zdravlja i sistema menadžmenta zaštitom radne i životne sredine;
 • organizovanje i sprovođenje integracije sistema menadžmenta;
 • obrazovanje, obučavanje i razvoj kulture bezbednosti i zdravlja na radu;
 • razumevanje i primenu paradigme održivog razvoja i ekonomskih principa zaštite radne i životne sredine;
 • razumevanje etičkih pitanja zaštite radne i životne sredine;
 • upravljanje sistemom zaštite radne sredine u organizacijama i lokalnim zajednicama;
 • upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija u praćenju novina u struci, u ovladavanju znanjem i u rešavanju problema bezbednosti radne i životne sredine.

Stečeni stručni naziv: Strukovni inženjer zaštite na radu.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.