Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Специјалистичке струковне студије на студијском програму Текстилно инжењерство за стицање назива „Специјалиста струковни инжењер технологије“ трају једну годину и изводе се у два семестра.

Студенти који заврше специјалистичке струковне студије на студијском програму Текстилно инжењерство оспособљени су да:

 • учествују у решавању практичних проблема у привреди,
 • организују и руководе процесом производње,
 • допринесу рационализацији и унапређењу производње текстила,
 • пројектују производе и процесе у свим сегментима текстилне технологиjе,
 • стичу вештине израде текстила и одеће.

Основни циљ студијског програма је специјализовано образовање у области текстилног инжењерства које се надовезује на образовне садржаје са основних струковних студија.

Специјалистичке струковне студије студентима треба да омогуће развијање, постизање компетенција, вештина и способности самосталног критичког мишљења, као и практичне увиде у целину специјалистичког подручја.

Задаци студија реализују се у оквиру обавезних и изборних предмета тако да сваки са свог научног аспекта доприноси систематском развоју стручног мишљења, анализе и практичног закључивања.

Специјалистичке струковне студије оспособљавају студенте за конкретан рад кроз стицање одговарајућих стручних способности за практично и професионално деловање.

Циљеви студијског програма – Текстилно инжењерство су:

 • усвајање напредних знања из области Текстилног инжењерства,
 • оспособљавање студената за решавање практичних проблема применом стечених вештина,
 • стварање чврсте основе за развој професионално одговорног, оспособљеног и свестраног специјалисте способног да успешно делује у производној средини са довољном висином знања из области производње текстила,
 • оспособљавање студената за тимски рад,
 • оспособљавање студената за самосталан рад и примену теоријских и апликативних знања у пракси из области текстилног инжењерства,
 • оспособљавање студената за пројектовање производа и процеса у свим сегментима текстилне технологије, као и за креативан рад на развоју и брзом трансферу савремених технологија у конкретним производним процесима.

По завршетку студија стиче се звање: Специјалиста струковни инжењер технологије.

Компетенције студената Специјалистичких струковних студија – Текстилно инжењерство:
Могућност пројектовања процеса производње у циљу добијања текстилних материјала одговарајуће естетике и дизајна уз примену рачунарских апликација и њихово вредновање на основу трошкова и хуманизације рада, модне одеће уз примену рачунарских система са циљем схватања нужности преображаја предузећа у складу са развитком културе, модних промена, информатике а са тиме придобијање конкурентног преимућства предузећа, реконструкције и ревитализације постојећих линија за производњу и дораду текстилних материјала и одеће у циљу рационализације времена израде и технолошких операција.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.