Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Visoka strukovna škola za tekstil upisuje studente na studijske programe specijapističkih strukovnih studija Zaštita životne sredine i Tekstilno inženjerstvo.

Studenti specijalističkih strukovnih studija se upisuju u statusu samofinansirajućih studenata.

Škola organizuje upis studenata na studijski program specijalističkih strukovnih studija prema Pravilniku o upisu studenata na studijski program, Statutu škole i Zakonu o visokom obrazovanju.

Pravo na upis specijalostičkih strukovnih studija na studijski program imaju kandidati koji su završili osnovne strukovne studije na visokoj strukovnoj školi za tekstil ili srodnim visokoškolskim ustanovama i stekli 180 ESPB bodova.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu specijalističkih strukovnih studija utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim strukovnim studijama. Odluku o broju studenata koji se mogu upisati na specijalističke strukovne studije donosi Nastavno veće Škole, s tim što ukupan broj studenata na akreditovanom studijskom programu ne može biti veći od broja odobrenog u dozvoli za rad.

Na osnovu kriterijuma iz Konkursa, škola, sačinjava rang listu prijavljenih kandidata. Pravo upisa na specijalističke strukovne studije stiče kandidat koji je na rang listi rangiran u okviru broja studenata predviđenih za upis.

Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na jednistvenoj rang listi nije utvrđen na način predviđen konkursom, može podneti prigovor direktoru škole u roku od 3 dana od objavljivanja rang liste.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, ustanova će upisati umesto njega drugog kandidata. prema redosledu na konačnoj rang listi, u roku utvrđenim ovim konkursom.

Na studijski programima specijalističkih strukovnih studija studenti se upisuju posle objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja i na internet stranici škole.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.