Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Висока струковна школа за текстил уписује студенте на студијске програме специјапистичких струковних студија Заштита животне средине и Текстилно инжењерство.

Студенти специјалистичких струковних студија се уписују у статусу самофинансирајућих студената.

Школа организује упис студената на студијски програм специјалистичких струковних студија према Правилнику о упису студената на студијски програм, Статуту школе и Закону о високом образовању.

Право на упис специјалостичких струковних студија на студијски програм имају кандидати који су завршили основне струковне студије на високој струковној школи за текстил или сродним високошколским установама и стекли 180 ЕСПБ бодова.

Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких струковних студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама. Одлуку о броју студената који се могу уписати на специјалистичке струковне студије доноси Наставно веће Школе, с тим што укупан број студената на акредитованом студијском програму не може бити већи од броја одобреног у дозволи за рад.

На основу критеријума из Конкурса, школа, сачињава ранг листу пријављених кандидата. Право уписа на специјалистичке струковне студије стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис.

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на једниственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору школе у року од 3 дана од објављивања ранг листе.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, установа ће уписати уместо њега другог кандидата. према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеним овим конкурсом.

На студијски програмима специјалистичких струковних студија студенти се уписују после објављивања конкурса у средствима јавног информисања и на интернет страници школе.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.