Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Visoka tehnološko umetnička strukovna škola Leskovac  je počela sa radom kao viša tehnička tekstilna škola. Osnovana je 1. jula 1959. godine, a počela je sa radom 4. novembra iste godine, kao prva visokoškolska ustanova na jugu Srbije. Dana 29. avgusta 2007. godine menja svoj naziv u Visoka strukovna škola za tekstil Leskovac, a nekoliko godina kasnije 19. februara 2016 u Visoka tehnološko umetnička strukovna škola Leskovac, naziv koji nosi i danas.

Prva generacija studenata studirala je na opštem odseku na kome su se jednakom merom izučavale mehaničke i hemijske tehnologije i brojala je 37 studenata. Do sada je diplomiralo preko 2900 studenata. Kasnije, zbog potreba tekstilne industrije, došlo je do promene nastavnog plana i programa. Studije su podeljene u dva odseka: mehaničko – tekstilni i hemijsko – tekstilni. Otvoreni su i centri za vanredno studiranje prvo u Vranju, a zatim u Prokuplju, Zrenjaninu, Ivanjici, Novom Pazaru, Varvarinu, Štipu i Gnjilanu. Školske 1975/76 godine, Viša Škola radi sa dva odseka: odsek za obrazovanje tekstilnih inženjera sa smerovima predioničarsko – tkački, predioničarsko – pletački, oplemenjivanje tekstila i konfekcijski i odsek za više obrazovanje radnika sa smerovima predenje, pletenje, apretura i tkanje.

Reforme višeg i visokog obrazovanja uslovljavale su i promene nastavnih planova i programa, tako da se nastava ostvarivala na tri smera: mehanički, oplemenjivanje tekstila i konfekcijski. Škola raspolaže odgovarajućim nastavnim kadrom, prostorom, uslovima i savremenim sredstvima za izvođenje nastave i stalno sarađuje sa značajnim privrednim subjektima kroz obučavanje i upoznavanje studenata prilikom izvođenja praktiče nastave u fabrikama. Takođe, veoma veliki značaj imaju i kolektivne stručne posete tekstilnim preduzećima i neposredna primena naučnih dostignuća u samom proizvodnom procesu.U proteklom periodu na Visokoj tehnološko umetničkoj strukovnoj škola u Leskovcu diplomiralo je više od 2900 studenata iz svih krajeva naše zemlje (i nekadašnje SFRJ) i studenti iz stranih zemalja Grčke, Sudana i Iraka.

Od školske 2007/2008. godine škola je akreditovana i radi po programu Bolonjske konvencije.

Školske 2011/2012. godine Visoka tehnološko umetnička strukovna škola Leskovac ispunila je standarde za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Akreditovani smerovi su: tekstilna tehnologija, tekstilna hemija i zaštita životne sredine, konfekcija i modni dizajn.

Novi nastavni plan i program naše škole je prilagođen potrebama društva i privrednim subjektima, tako da naši studenti lako dolaze do posla po završetku studija. Diplomiranjem na Visokoj tehnološko umetničkoj strukovnoj škola u Leskovcu stiču se sledeća stručna zvanja:

  • Strukovni inženjer tehnologije
  • Strukovni inženjer zaštite životne sredine
  • Strukovni dizajner
  • Strukovni inženjer zaštite na radu

Diplomiranjem na Visokoj tehnološko umetničkoj strukovnoj školi Leskovac na specijalističkim studijama stiču se sledeća stručna zvanja:

  • Specijalista strukovni dizajner
  • Specijalista strukovni inženjer zaštite životne sredine
  • Specijalista strukovni inženjer tehnologije

Škola je opremljena laboratorijama u kojima studenti stiču znanja iz tekstilnih nauka i dizajna i modelovanja tekstila. Nastavu na Visokoj tehnološko umetničkoj strukovnoj škola u Leskovcu izvode nastavnici sa bogatim praktičnim znanjem i iskustvom. Škola ima razvijenu izdavačku delatnost. U skriptarnici se mogu nabaviti udžbenici i praktikumi neophodni za pripremu ispita. Biblioteka raspolaže fondom od oko 1.000 knjiga i domaćom stručnom literaturom.

 

Škola danas

Na realizaciji studijskih programa osnovnih i specijalističkih studija na Visokoj tehnološko umetničkoj školi za izvođenje nastave ukupno je angažovan 31 nastavnik od čega je 11 doktora nauka, 8 magistra i 5 doktoranata. U stalnom radnom odnosu u Školi su 28 nastavnika od čega 11 profesora strukovnih studija, 12 predavača, 2 asistenta, 2 saradnika u nastavi i 1 nastavnik veština..

Nenastavno osoblje čine 16 upošljenika zapošljenih u sekretarijatu, računovodstvu, studentskoj službi, biblioteci, računarskom centru i kao pomoćni radnici.

Škola raspolaže sopstvenom zgradom ukupne površine 1500 m2. Nastava se izvodi u amfiteatru, učionicama, radionicama i laboratorijama škole. Praktična nastava. za studijski program Tekstilno inženjerstvo izvodiće se u radionicama Visoke tehnološko umetničke strukovne škole, Škole za tekstil i dizajn, preduzeću Bim-teks u Leskovcu, preduzeću Monden Leskovac, Trikoteks Leskovac, fabrici Džinsi, preduzeću Falke, i preduzećima sa kojima Škola ima ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji  saradnji „Manifattura Europea“ i doo „Gruppo Fiorentino“. Za studijski program Modni dizajn praktična nastava će se odvijati u preduzeću „Ready group“ u Nišu, u radionicama i ateljeima naše škole i Dizajn centru u Školi za tekstil i dizajn u Leskovcu.

Za studijske programe Tekstilna hemija i zaštita životne sredine i Bezbednost radne i životne sredine, praktična nastava će se odvijati u laboratorijama naše škole , PWW deponiji doo Leskovac, Narodnom muzeju Leskovac, Narodnom muzeju Niš, JKP Vodovodu Leskovac, Opštoj bolnici Leskovac i Fabrici za prečišćavanje vode u Gorini.

Stručnu praksu studenti treće godine obavljaće uglavnom u preduzećima sa kojima Škola ima sklopljene ugovore kao nastavne i stručne baze:  PP “BIM tex” Leskovac, DOO “MANIFATTURA EUROPEA” Niš, DOO “Gruppo Fiorentino” Vlasotince, PWW deponija doo Leskovac, Narodni muzej Leskovac, Narodni muzej Niš, JKP Vodovod Leskovac, preduzeću „ Ready group “ doo Niš i Škola za tekstil i dizajn-Leskovac.

Škola ima odgovarajuću opremu i nastavna sredstva za realizaciju akreditovanih  nastavnih sadržaja na svim studijskim programima. Škola poseduje Kompjutersku laboratoriju sa pristupom internetu što omogućava bržu razmenu informacija. Veći broj kompjutera i druge IT opreme doniran je od strane Tempus projekta čime se još više osavremenila nastava, tako da danas Škola raspolaže sa 44 računara, 3 multifunkcionalna uređaja, 9 štampača, 4 skenera, 12 lap-topova, 7 projektora i 1 ploter. Škola raspolaže sa 5 laboratorija koje se koriste za stručno nastavne predmete i one poseduju osnovnu opremu i aparate, materijale i hemikalije koji su potrebni za izvođenje vežbi. Takođe poseduje i drugu opremu i nastavna sredstva potrebna za izvođenje nastavnih sadržaja predmeta.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.