Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Preuzmite PDF raspored 

RASPORED ČASOVA

– PRVI SEMESTAR školska 2017/2018. god.

STUDIJSKI PROGRAM:TEKSTILNA HEMIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

STUDIJSKI PROGRAM: BEZBEDNOST RADNE I ŽIVOTNE SREDINE 

STUDIJSKI PROGRAM: TEKSTILNO INŽENJERSTVO

Dan

Predmet

Učionica

Oblik
rada

Grupa

Vreme

PONEDELJAK

MATEMATIKA

1

TEORIJA

SVI

800 1045

Matematika

1

Vežbe

I

1100 – 1230

Matematika

1

Vežbe

II

1230 1400

UTORAK

SOCIOLOGIJA

1

TEORIJA

SVI

800 – 930

Sociologija

1

Vežbe

I

1000 1130

Sociologija

1

Vežbe

II

1145 1315

SREDA

FIZIKA

1

TEORIJA

SVI

800 1045

 

Fizika

1

Vežbe

I i II

1045 1230

 

Fizika

1

Vežbe

III1

1230 1415

ČETVRTAK

HEMIJA I

1

TEORIJA

SVI

800 1130

Hemija
I

Lab.za
hemiju

Vežbe

I

1145 1315

 

 

 

 

 

PETAK

Hemija I

Lab.za
hemiju

Vežbe

II

800 – 930

Hemija I

Lab.za
hemiju

Vežbe

III1

1000 1130

Hemija I

Lab.za
hemiju

Vežbe

III2

1145 1315

 

 

MATEMATIKA I
SOCIOLOGIJA

GRUPA

I

II

STUDIJSKI
PROGRAM

Tekstilna
hemija i
zaštita
životne
sredine

Tekstilno
inženjerstvo

Bezbednost
radne i
životne
sredine

HEMIJA
I I FIZIKA

GRUPA

I

II

III1 III2

STUDIJSKI
PROGRAM

Tekstilna
hemija i
zaštita
životne
sredine

Bezbednost
radne i
životne
sredine

Tekstilno
inženjerstvo

 

 

 

RASPORED ČASOVA

– PRVI
SEMESTAR
školska 2017/2018. god.

 

 

STUDIJSKI
PROGRAM:
MODNI DIZAJN

 

Dan

Predmet

Učionica

Oblik
rada

Grupa

Vreme

PONEDELJAK

Sociologija
kulture

2

TEORIJA

SVI

800 – 930

ISTORIJA
UMETNOSTI

2

TEORIJA

SVI

1000 1315

UTORAK

CRTANJE
I

A

TEORIJA

SVI

800 – 930

Crtanje I

A

Vežbe

I

1000 1315

SREDA

ELEMENTI
LIKOVNOG
IZRA
ŽAVANJA

4 A

TEORIJA

SVI

800 – 930

Elementi
likovnog
izražavanja

4 A

Vežbe

Svi

1000 1230

 

 

 

 

 

ČETVRTAK

Pismo

4

TEORIJA

SVI

800 – 930

Pismo

4

Vežbe

SVI

1000 1230

 

 

 

 

 

PETAK

CRTANJE
I

A

TEORIJA

SVI

800 – 930

Crtanje I

A

Vežbe

I

1000 1315

 

RASPORED
ČASOVA

TREĆI
SEMESTAR
školska 2017/2018. god.

STUDIJSKI
PROGRAM:
TEKSTILNA
HEMIJA I ZA
ŠTITA
ŽIVOTNE
SREDINE

 

Dan

Predmet

Učionica

Oblik
rada

Grupa

Vreme

PONEDELJAK

RECIKLAŽNE
TEHNOLOGIJE

6

TEORIJA

SVI

1000 1230

Reciklažne
tehnologije

Lab.za
hemiju

Vežbe

Svi

1230 – 1415

UTORAK

UPRAVLJANJE
OPASNIM
MATERIJAMA

2

TEORIJA

SVI

800 1045

Upravljanje
opasnim
materijama

Lab.za
hemiju

Vežbe

Svi

1045 – 1315

SREDA

EKOLOGIJA
U TEKSTILU

6

TEORIJA

SVI

800 – 930

ČETVRTAK

TERMODINAMIKA

2

 

TEORIJA

SVI

800 – 930

Termodinamika

2

Vežbe

Svi

1000 1130

PETAK

OSNOVE
TEKSTILNIH
VLAKANA

2

TEORIJA

SVI

1000 1230

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED
ČASOVA

TREĆI
SEMESTAR
školska 2017/2018. god.

STUDIJSKI
PROGRAM:
TEKSTILNA
TEHNOLOGIJA

Dan

Predmet

Uč

Oblik
rada

Grupa

Vreme

PONEDELJAK

MAŠINSKI
ELEMENTI II

4

TEORIJA

SVI

800 – 930

Mašinski
elementi II

4

Vežbe

Svi

1000 – 1230

UTORAK

TEHNOLOGIJA
TKANJA

5

TEORIJA

SVI

8001130

Tehnologija
tkanja

5

Vežbe

Svi

1145 1315

SREDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČETVRTAK

TERMODINAMIKA

2

TEORIJA

SVI

800 – 930

Termodinamika

2

Vežbe

Svi

1000 1130

PETAK

PROJEKTOVANJE
TKANINA

6

TEORIJA

SVI

1000 1045

Projektovanje
tkanina

6

Vežbe

Svi

1045
1315

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED
ČASOVA

TREĆI SEMESTAR školska 2017/2018. god.

 

STUDIJSKI
PROGRAM:
KONFEKC
IJA

 

Dan

Predmet

Uč

Oblik
rada

Grupa

Vreme

PONEDELJAK

MAŠINSKI
ELEMENT
I II

4

TEORIJA

SVI

800 – 930

Mašinski
elementi II

4

Vežbe

Svi

1000 1230

UTORAK

 

 

 

 

 

 

 

 

SREDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČETVRTAK

TERMODINAMIKA

2

TEORIJA

SVI

800 – 930

Termodinamika

2

Vežbe

Svi

1000 1130

PETAK

KONSTRUKCIJA
ODEĆE
I

3

TEORIJA

SVI

800 1045

Konstrukcija
odeće
I

3

Vežbe

Svi

1045
13
15

 

 

 

 

 

 

RASPORED
ČASOVA

TREĆI SEMESTAR školska 2017/2018. god.

STUDIJSKI
PROGRAM: MODN
I DIZAJN

Dan

Predmet

Uč

Oblik
rada

Grupa

Vreme

PONEDELJAK

KREIRANJE
ODE
ĆE I

4A

TEORIJA

SVI

800 – 930

Kreiranje
ode
će I

4A

Vežbe

Svi

1000
1230

UTORAK

TEKSTILNI
MATER
IJALI

4A

TEORIJA

SVI

800 1045

Tekstilni
materijali

4A

Vežbe

Svi

1045 1130

SREDA

SLIKANJE
I

Atelje

TEORIJA

SVI

800 – 930

Slikanje I

Atelje

Vežbe

I

1000 – 1315

ČETVRTAK

SLIKANJE
I

Atelje

TEORIJA

SVI

800 – 930

Slikanje I

Atelje

Vežbe

II

1000 – 1315

PETAK

OSNOVE
TEORIJE
BOJA

4

TEORIJA

SVI

800 930

OSNOVE
TEKSTILNIH
VLAKANA

2

TEORIJA

SVI

1000 1230

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED
ČASOVA

PETI SEMESTAR
školska 2017/2018. god.

STUDIJSKI
PROGRAM: TEKSTILN
A TEHNOLOGIJA

 

 

Dan

Predmet

Učionica

Oblik
rada

Grupa

Vreme

PONEDELJAK

Ispitivanje
tekstila

5

TEORIJA

SVI

800 – 1045

Ispitivanje
tekstila

5

Vežbe

I

1045 – 1315

UTORAK

Tehnologija
bojenja i
štampanja

 

4

TEORIJA

SVI

800 – 1045

Tehnologija
bojenja i
štampanja

Lab.

bojenja i

štamp.

Vežbe

SVI

1045 – 1315

SREDA

Ekonomika
i
organizacija

 

3

TEORIJA

SVI

800 – 1045

Ekonomika
i
organizacija

3

Vežbe

I

11 45 – 1230

ČETVRTAK

Projektovanje
pletenina

 

Lab.
pletenja

Vežbe

SVI

1045
1230

 

 

 

 

 

PETAK

Projektovanje
pletenina

 

6

TEORIJA

SVI

8oo 930

 

 

 

 

 

 

VEŽBE IZ ISPITIVANJA TEKSTILA I EKONOMIKE I ORGANIZACIJE

GRUPA

I

 

II

STUDIJSKi PROGRAM

Tekstilna
teh
nologija

Tekstilna
hemija i z
aštita
životne sredine

Konfekcija

 

RASPORED
ČASOVA

PETI SEMESTAR
školska 2017/2018. god.

 

STUDIJSKI PROGRAM:
TEKSTILNA
HEM
IJA I
ZAŠT
ITA ŽIVOTNE
SRED
INE

 

Dan

Predmet

Učionica

Oblik
rada

Grupa

Vreme

PONEDELJAK

Ispitivanje
tekstila

5

TEORIJA

SVI

800 – 1045

Ispitivanje
tekstila

 

5

Vežbe

I

1045 – 1315

UTORAK

Upravljanje
otpadom

 

6

TEORIJA

SVI

800 – 1045

Upravljanje
otpadom

 

6

Vežbe

SVI

11 00
– 12
45

SREDA

Ekonomika
i
organizacija

 

3

TEORIJA

SVI

800 – 1045

Ekonomika
i
organizacija

3

Vežbe

I

11 45 – 1230

ČETVRTAK

Ekološki
i pametni
tekstilni
proizvodi

 

5

TEORIJA

SVI

800 – 930

Ekološki i
pametni
tekstilni
proizvodi

 

5

Vežbe

SVI

1000 – 1045

PETAK

Reciklaža
tekstila i
odeće

 

5

TEORIJA

SVI

1000 – 1130

 

 

 

 

 

 

VEŽBE IZ ISPITIVANJA TEKSTILA I EKONOMIKE I ORGANIZACIJE

GRUPA

I

 

II

STUDIJSKi PROGRAM

Tekstilna
teh
nologija

Tekstilna
hemija i z
aštita
životne
sredine

Konfekcija

 

RASPORED
ČASOVA

PETI SEMESTAR školska 2017/2018. god.

 

STUDIJSKI PROGRAM:
KONFEKC
IJA

Dan

Predmet

Učionica

Oblik
rada

Grupa

Vreme

PONEDELJAK

Ispitivanje
tekstila

5

TEORIJA

SVI

800 – 1045

Upravljanje
marketingom
tekstila i
mode

3

TEORIJA

SVI

1100 – 1330

Upravljanje
marketingom
tekstila i
mode

3

Vežbe

SVI

1345 1430

UTORAK

Studija
rada

 

3

TEORIJA

SVI

800 – 930

 

 

 

 

 

SREDA

Ekonomika
i
organizacija

 

3

TEORIJA

SVI

800 1045

 

Ekonomika
i
organizacija

 

3

Vežbe

II

1045
11
30

ČETVRTAK

Tehnologija
izrade
odeće
II

3

TEORIJA

SVI

800 – 930

Tehnologija
izrade
odeće
II

Labor.
teh.izrade
odeće

Vežbe

SVI

1000 1315

PETAK

Ispitivanje
tekstila

 

Lab.

ispit.
tekst.

Vežbe

II

800 – 1045

Studija
rada

 

1

Vežbe

Svi

1100 – 1330

 

VEŽBE IZ ISPITIVANJA TEKSTILA,EKONOMIKE I ORGANIZACIJE i
Tehnologije
izrade odeće

GRUPA

I

 

II

STUDIJSKI PROGRAM

Tekstilna
teh
nologija

Tekstilna
hemija i zaštita
životne
sredine

Konfekcija

RASPORED
ČASOVA

PETI SEMESTAR školska 2017/2018
. god.

 

STUDIJSKI PROGRAM:
MODN
I DIZAJN

Dan

Predmet

Uč

Oblik
rada

Grupa

Vreme

PONEDELJAK

Akt

 

Atelje

TEORIJA

SVI

800– 8 45

Akt

 

Atelje

Vežbe

SVI

845 – 1045

Projektovanje
odeće

 

Labor. za modelovanje odeće

Vežbe

SVI

1100
1230

UTORAK

Projektovanje
odeće

 

Labor. za modelovanje odeće

TEORIJA

SVI

800 – 1130

 

 

 

 

 

SREDA

Dizajn
tekstila
II

 

4

TEORIJA

SVI

8009 30

Dizajn
tekstila
II

 

4

Vežbe

SVI

1000 – 1230

ČETVRTAK

Unikatno
oslikavanje
materijala

 

4 A

TEORIJA

SVI

800 – 845

Unikatno
oslikavanje
materijala

 

4 A

Vežbe

SVI

845– 1045

PETAK

 

Modna
ilustracija

 

4 A

TEORIJA

SVI

1000 1045

Modna
ilustracija

4 A

Vežbe

SVI

1100– 12 45

 

RASPORED ČASOVA

SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

– PRVI SEMESTAR
školske 2017/2018.
god.

 

STUDIJSKI PROGRAMZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Dan Predmet Oblik
rada
Grupa Vreme
SREDA

Hemija
životne
sredine –
izborni

  TEORIJA SVI 800 – 930

Hemija
životne sredine

izborni

  Vežbe SVI 1000 – 1130
Restauracija
i
konzervacija
tekstila i odeće
  TEORIJA SVI 1200 1430

Restauracija i konzervacija tekstila i odeće

  Vežbe SVI 1500 1630
  ČETVRTAK  

Socijalna
ekologija

  TEORIJA SVI 8001045

Socijalna
ekologija

  Vežbe SVI 1045 1315

Sistem
zaštite
životne
sredine i
održivi razvoj
– izborni

  TEORIJA SVI 1330 1500

Sistem
zaštite
životne
sredine i
održivi razvoj
– izborni

  Vežbe SVI 1515 1645
 RASPORED ČASOVASPECIJALISTIČKIH STUDIJA– PRVI
SEMESTAR
školske
201
7/2018. god. 

STUDIJSKI
PROGRAM
: DIGITALNI
DIZAJN ODEĆE

    

Dan Predmet Oblik rada Grupa Vreme
UTORAK Digitalni
dizajn
odevnih
tkanina
  TEORIJA SVI 8001045
Digitalni
dizajn odevnih
tkanina
  Vežbe SVI 1045 1315

Stajling
i planiranje
kolekcije

izborni

  TEORIJA SVI 1330 – 1500

Stajling
i planiranje
kolekcije

  Vežbe SVI 1515 – 1730
SREDA

Računarsko
projektovanje
odeće

  TEORIJA SVI 800930

Računarsko
projektovanje
odeće

  Vežbe SVI 1000 1130
ČEKVRTAK Modni
dodaci – od
funkcije do
eksperimenta

izborni
  TEORIJA SVI 800930
Modni
dodaci – od
funkcije do
eksperimenta
  Vežbe SVI 1000 1230
PETAK Digitalni
dizajn
pletenina
  TEORIJA SVI 1000 1230
Digitalni
dizajn pletenina
  Vežbe SVI 1230 – 1445

  

 

 

RASPORED ČASOVA

SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

– PRVI
SEMESTAR
školske
201
7/2018. god.

 

STUDIJSKI PROGRAM:TEKSTILNINŽINJERSTVO

Dan

Predmet

Oblik
rada

Grupa

Vreme

PONEDELJAK

Kompjuterska
podrška u
procesima
oplemenjivanja
tekstila

 

TEORIJA

SVI

1000 – 1130

Kompjuterska
podrška u
procesima
oplemenjivanja
tekstila

 

Vežbe

SVI

1145 1315

SREDA

Računarsko
projektovanje
odeće

 

TEORIJA

SVI

800 – 930

Računarsko
projektovanje
odeće

 

Vežbe

SVI

1000 – 1130

Restauracija
i
konzervacija
tekstila i odeće

 

TEORIJA

SVI

1200 1430

Restauracija i konzervacija tekstila i odeće

 

Vežbe

SVI

1500 1630

ČETVRTAK

Socijalna
ekologija

 

TEORIJA

SVI

8001045

Socijalna
ekologija

 

Vežbe

SVI

1045 1315

Preuzmite PDF raspored 

Dan Predmet Učionica Oblik rada Grupa Vreme
PONEDELJAK Zaštitni materijali i odeća 1 TEORIJA 800 – 1045
Zaštitni materijali i odeća 1 Vežbe 1045 – 1230
Rukovođenje u zaštiti od katastrofa 1 TEORIJA 1245 – 1445
UTORAK ENGLESKI JEZIK 1 TEORIJA SVI 800 – 1045
ENGLESKI JEZIK 1 Vežbe SVI 1045 – 1130
SREDA Osnove hemijske štetnosti 2 Vežbe SVI 800 – 930
Osnove hemijske štetnosti 2 TEORIJA SVI 1045 – 1230
Rukovođenje u zaštiti od katastrofa 2 Vežbe SVI 1230 – 1500
ČETVRTAK ZELENA HEMIJA 2 TEORIJA SVI 800 – 1045
Zelena hemija Lab. hemije Vežbe SVI 1045 – 1315

PETAK

Osnovi mašinskih konstrukcija

1 TEORIJA SVI 800 – 1045

Osnovi mašinskih konstrukcija

1 Vežbe SVI 1045 – 1315

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.