Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Преузмите ПДФ распоред 

РАСПОРЕД ЧАСОВА

– ПРВИ СЕМЕСТАР школска 2017/2018. год.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:ТЕКСТИЛНА ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО

Дан

Предмет

Учионица

Облик
рада

Група

Време

ПОНЕДЕЉАК

МАТЕМАТИКА

1

ТЕОРИЈА

СВИ

800 1045

Математика

1

Вежбе

I

1100 – 1230

Математика

1

Вежбе

II

1230 1400

УТОРАК

СОЦИОЛОГИЈА

1

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Социологија

1

Вежбе

I

1000 1130

Социологија

1

Вежбе

II

1145 1315

СРЕДА

ФИЗИКА

1

ТЕОРИЈА

СВИ

800 1045

 

Физика

1

Вежбе

I и II

1045 1230

 

Физика

1

Вежбе

III1

1230 1415

ЧЕТВРТАК

ХЕМИЈА I

1

ТЕОРИЈА

СВИ

800 1130

Хемија
I

Лаб.за
хемију

Вежбе

I

1145 1315

 

 

 

 

 

ПЕТАК

Хемија I

Лаб.за
хемију

Вежбе

II

800 – 930

Хемија I

Лаб.за
хемију

Вежбе

III1

1000 1130

Хемија I

Лаб.за
хемију

Вежбе

III2

1145 1315

 

 

МАТЕМАТИКА И
СОЦИОЛОГИЈА

ГРУПА

I

II

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ

Текстилна
хемија и
заштита
животне
средине

Текстилно
инжењерство

Безбедност
радне и
животне
средине

ХЕМИЈА
I И ФИЗИКА

ГРУПА

I

II

III1 III2

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ

Текстилна
хемија и
заштита
животне
средине

Безбедност
радне и
животне
средине

Текстилно
инжењерство

 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА

– ПРВИ
СЕМЕСТАР
школска 2017/2018. год.

 

 

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ:
МОДНИ ДИЗАЈН

 

Дан

Предмет

Учионица

Облик
рада

Група

Време

ПОНЕДЕЉАК

Социологија
културе

2

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

ИСТОРИЈА
УМЕТНОСТИ

2

ТЕОРИЈА

СВИ

1000 1315

УТОРАК

ЦРТАЊЕ
I

А

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Цртање I

А

Вежбе

I

1000 1315

СРЕДА

ЕЛЕМЕНТИ
ЛИКОВНОГ
ИЗРА
ЖАВАЊА

4 A

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Елементи
ликовног
изражавања

4 A

Вежбе

Сви

1000 1230

 

 

 

 

 

ЧЕТВРТАК

Писмо

4

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Писмо

4

Вежбе

СВИ

1000 1230

 

 

 

 

 

ПЕТАК

ЦРТАЊЕ
I

А

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Цртање I

А

Вежбе

I

1000 1315

 

РАСПОРЕД
ЧАСОВА

ТРЕЋИ
СЕМЕСТАР
школска 2017/2018. год.

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ:
ТЕКСТИЛНА
ХЕМИЈА И ЗА
ШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

 

Дан

Предмет

Учионица

Облик
рада

Група

Време

ПОНЕДЕЉАК

РЕЦИКЛАЖНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ

6

ТЕОРИЈА

СВИ

1000 1230

Рециклажне
технологије

Лаб.за
хемију

Вежбе

Сви

1230 – 1415

УТОРАК

УПРАВЉАЊЕ
ОПАСНИМ
МАТЕРИЈАМА

2

ТЕОРИЈА

СВИ

800 1045

Управљање
опасним
материјама

Лаб.за
хемију

Вежбе

Сви

1045 – 1315

СРЕДА

ЕКОЛОГИЈА
У ТЕКСТИЛУ

6

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

ЧЕТВРТАК

ТЕРМОДИНАМИКА

2

 

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Термодинамика

2

Вежбе

Сви

1000 1130

ПЕТАК

ОСНОВЕ
ТЕКСТИЛНИХ
ВЛАКАНА

2

ТЕОРИЈА

СВИ

1000 1230

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД
ЧАСОВА

ТРЕЋИ
СЕМЕСТАР
школска 2017/2018. год.

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ:
ТЕКСТИЛНА
ТЕХНОЛОГИЈА

Дан

Предмет

Уч

Облик
рада

Група

Време

ПОНЕДЕЉАК

МАШИНСКИ
ЕЛЕМЕНТИ II

4

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Машински
елементи II

4

Вежбе

Сви

1000 – 1230

УТОРАК

ТЕХНОЛОГИЈА
ТКАЊА

5

ТЕОРИЈА

СВИ

8001130

Технологија
ткања

5

Вежбе

Сви

1145 1315

СРЕДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВРТАК

ТЕРМОДИНАМИКА

2

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Термодинамика

2

Вежбе

Сви

1000 1130

ПЕТАК

ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТКАНИНА

6

ТЕОРИЈА

СВИ

1000 1045

Пројектовање
тканина

6

Вежбе

Сви

1045
1315

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД
ЧАСОВА

ТРЕЋИ СЕМЕСТАР школска 2017/2018. год.

 

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ:
КОНФЕКЦ
ИЈА

 

Дан

Предмет

Уч

Облик
рада

Група

Време

ПОНЕДЕЉАК

МАШИНСКИ
ЕЛЕМЕНТ
И II

4

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Машински
елементи II

4

Вежбе

Сви

1000 1230

УТОРАК

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВРТАК

ТЕРМОДИНАМИКА

2

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Термодинамика

2

Вежбе

Сви

1000 1130

ПЕТАК

КОНСТРУКЦИЈА
ОДЕЋЕ
I

3

ТЕОРИЈА

СВИ

800 1045

Конструкција
одеће
I

3

Вежбе

Сви

1045
13
15

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД
ЧАСОВА

ТРЕЋИ СЕМЕСТАР школска 2017/2018. год.

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ: МОДН
И ДИЗАЈН

Дан

Предмет

Уч

Облик
рада

Група

Време

ПОНЕДЕЉАК

КРЕИРАЊЕ
ОДЕ
ЋЕ I

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Креирање
оде
ће I

Вежбе

Сви

1000
1230

УТОРАК

ТЕКСТИЛНИ
МАТЕР
ИЈАЛИ

ТЕОРИЈА

СВИ

800 1045

Текстилни
материјали

Вежбе

Сви

1045 1130

СРЕДА

СЛИКАЊЕ
I

Атеље

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Сликање I

Атеље

Вежбе

I

1000 – 1315

ЧЕТВРТАК

СЛИКАЊЕ
I

Атеље

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Сликање I

Атеље

Вежбе

II

1000 – 1315

ПЕТАК

ОСНОВЕ
ТЕОРИЈЕ
БОЈА

4

ТЕОРИЈА

СВИ

800 930

ОСНОВЕ
ТЕКСТИЛНИХ
ВЛАКАНА

2

ТЕОРИЈА

СВИ

1000 1230

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД
ЧАСОВА

ПЕТИ СЕМЕСТАР
школска 2017/2018. год.

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ: ТЕКСТИЛН
А ТЕХНОЛОГИЈА

 

 

Дан

Предмет

Учионица

Облик
рада

Група

Време

ПОНЕДЕЉАК

Испитивање
текстила

5

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 1045

Испитивање
текстила

5

Вежбе

I

1045 – 1315

УТОРАК

Технологија
бојења и
штампања

 

4

ТЕОРIЈА

СВИ

800 – 1045

Технологија
бојења и
штампања

Лаб.

бојења и

штамп.

Вежбе

СВИ

1045 – 1315

СРЕДА

Економика
и
организација

 

3

ТЕОРIЈА

СВИ

800 – 1045

Економика
и
организација

3

Вежбе

I

11 45 – 1230

ЧЕТВРТАК

Пројектовање
плетенина

 

Лаб.
плетења

Вежбе

СВИ

1045
1230

 

 

 

 

 

ПЕТАК

Пројектовање
плетенина

 

6

ТЕОРIЈА

СВИ

8оо 930

 

 

 

 

 

 

ВЕЖБЕ ИЗ ИСПIТIВАЊА ТЕКСТIЛА И ЕКОНОМIКЕ И ОРГАНIЗАЦИЈЕ

ГРУПА

I

 

II

СТУДIЈСКи ПРОГРАМ

Текстилна
тех
нологија

Текстилна
хемија и з
аштита
животне средине

Конфекција

 

РАСПОРЕД
ЧАСОВА

ПЕТИ СЕМЕСТАР
школска 2017/2018. год.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:
ТЕКСТИЛНА
ХЕМ
ИЈА И
ЗАШТ
ИТА ЖИВОТНЕ
СРЕД
ИНЕ

 

Дан

Предмет

Учионица

Облик
рада

Група

Време

ПОНЕДЕЉАК

Испитивање
текстила

5

ТЕОРIЈА

СВИ

800 – 1045

Испитивање
текстила

 

5

Вежбе

I

1045 – 1315

УТОРАК

Управљање
отпадом

 

6

ТЕОРIЈА

СВИ

800 – 1045

Управљање
отпадом

 

6

Вежбе

СВИ

11 00
– 12
45

СРЕДА

Економика
и
организација

 

3

ТЕОРIЈА

СВИ

800 – 1045

Економика
и
организација

3

Вежбе

I

11 45 – 1230

ЧЕТВРТАК

Еколошки
и паметни
текстилни
производи

 

5

ТЕОРIЈА

СВИ

800 – 930

Еколошки и
паметни
текстилни
производи

 

5

Вежбе

СВИ

1000 – 1045

ПЕТАК

Рециклажа
текстила и
одеће

 

5

ТЕОРIЈА

СВИ

1000 – 1130

 

 

 

 

 

 

ВЕЖБЕ ИЗ ИСПИТИВАЊА ТЕКСТИЛА И ЕКОНОМИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ГРУПА

I

 

II

СТУДIЈСКи ПРОГРАМ

Текстилна
тех
нологија

Текстилна
хемија и з
аштита
животне
средине

Конфекција

 

РАСПОРЕД
ЧАСОВА

ПЕТИ СЕМЕСТАР школска 2017/2018. год.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:
КОНФЕКЦ
ИЈА

Дан

Предмет

Учионица

Облик
рада

Група

Време

ПОНЕДЕЉАК

Испитивање
текстила

5

ТЕОРIЈА

СВИ

800 – 1045

Управљање
маркетингом
текстила и
моде

3

ТЕОРIЈА

СВИ

1100 – 1330

Управљање
маркетингом
текстила и
моде

3

Вежбе

СВИ

1345 1430

УТОРАК

Студија
рада

 

3

ТЕОРIЈА

СВI

800 – 930

 

 

 

 

 

СРЕДА

Економика
и
организација

 

3

ТЕОРIЈА

СВI

800 1045

 

Економика
и
организација

 

3

Вежбе

II

1045
11
30

ЧЕТВРТАК

Технологија
израде
одеће
II

3

ТЕОРIЈА

СВИ

800 – 930

Технологија
израде
одеће
II

Лабор.
тех.израде
одеће

Вежбе

СВИ

1000 1315

ПЕТАК

Испитивање
текстила

 

Лаб.

испит.
текст.

Вежбе

II

800 – 1045

Студија
рада

 

1

Вежбе

Сви

1100 – 1330

 

ВЕЖБЕ ИЗ ИСПИТИВАЊА ТЕКСТИЛА,ЕКОНОМIКЕ И ОРГАНIЗАЦИЈЕ и
Технологије
израде одеће

ГРУПА

I

 

II

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Текстилна
тех
нологија

Текстилна
хемија и заштита
животне
средине

Конфекција

РАСПОРЕД
ЧАСОВА

ПЕТИ СЕМЕСТАР школска 2017/2018
. год.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:
МОДН
И ДИЗАЈН

Дан

Предмет

Уч

Облик
рада

Група

Време

ПОНЕДЕЉАК

Акт

 

Атеље

ТЕОРIЈА

СВИ

800– 8 45

Акт

 

Атеље

Вежбе

СВИ

845 – 1045

Пројектовање
одеће

 

Лабор. за моделовање одеће

Вежбе

СВИ

1100
1230

УТОРАК

Пројектовање
одеће

 

Лабор. за моделовање одеће

ТЕОРIЈА

СВИ

800 – 1130

 

 

 

 

 

СРЕДА

Дизајн
текстила
II

 

4

ТЕОРIЈА

СВИ

8009 30

Дизајн
текстила
II

 

4

Вежбе

СВИ

1000 – 1230

ЧЕТВРТАК

Уникатно
осликавање
материјала

 

4 A

ТЕОРIЈА

СВИ

800 – 845

Уникатно
осликавање
материјала

 

4 A

Вежбе

СВИ

845– 1045

ПЕТАК

 

Модна
илустрација

 

4 A

ТЕОРIЈА

СВИ

1000 1045

Модна
илустрација

4 A

Вежбе

СВИ

1100– 12 45

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА

– ПРВИ СЕМЕСТАР
школске 2017/2018.
год.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Дан Предмет Уч Облик
рада
Група Време
СРЕДА

Хемија
животне
средине –
изборни

  ТЕОРИЈА СВИ 800 – 930

Хемија
животне средине

изборни

  Вежбе СВИ 1000 – 1130
Рестаурација
и
конзервација
текстила и одеће
  ТЕОРИЈА СВИ 1200 1430

Рестаурација и конзервација текстила и одеће

  Вежбе СВИ 1500 1630
  ЧЕТВРТАК  

Социјална
екологија

  ТЕОРИЈА СВИ 8001045

Социјална
екологија

  Вежбе СВИ 1045 1315

Систем
заштите
животне
средине и
одрживи развој
– изборни

  ТЕОРИЈА СВИ 1330 1500

Систем
заштите
животне
средине и
одрживи развој
– изборни

  Вежбе СВИ 1515 1645
 РАСПОРЕД ЧАСОВАСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА– ПРВИ
СЕМЕСТАР
школске
201
7/2018. год. 

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ
: ДИГИТАЛНИ
ДИЗАЈН ОДЕЋЕ

    

Дан Предмет Уч Облик рада Група Време
УТОРАК Дигитални
дизајн
одевних
тканина
  ТЕОРИЈА СВИ 8001045
Дигитални
дизајн одевних
тканина
  Вежбе СВИ 1045 1315

Стајлинг
и планирање
колекције

изборни

  ТЕОРИЈА СВИ 1330 – 1500

Стајлинг
и планирање
колекције

  Вежбе СВИ 1515 – 1730
СРЕДА

Рачунарско
пројектовање
одеће

  ТЕОРИЈА СВИ 800930

Рачунарско
пројектовање
одеће

  Вежбе СВИ 1000 1130
ЧЕКВРТАК Модни
додаци – од
функције до
експеримента

изборни
  ТЕОРИЈА СВИ 800930
Модни
додаци – од
функције до
експеримента
  Вежбе СВИ 1000 1230
ПЕТАК Дигитални
дизајн
плетенина
  ТЕОРИЈА СВИ 1000 1230
Дигитални
дизајн плетенина
  Вежбе СВИ 1230 – 1445

  

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА

– ПРВИ
СЕМЕСТАР
школске
201
7/2018. год.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:ТЕКСТИЛНО ИНЖИЊЕРСТВО

Дан

Предмет

Уч

Облик
рада

Група

Време

ПОНЕДЕЉАК

Компјутерска
подршка у
процесима
оплемењивања
текстила

 

ТЕОРИЈА

СВИ

1000 – 1130

Компјутерска
подршка у
процесима
оплемењивања
текстила

 

Вежбе

СВИ

1145 1315

СРЕДА

Рачунарско
пројектовање
одеће

 

ТЕОРИЈА

СВИ

800 – 930

Рачунарско
пројектовање
одеће

 

Вежбе

СВИ

1000 – 1130

Рестаурација
и
конзервација
текстила и одеће

 

ТЕОРИЈА

СВИ

1200 1430

Рестаурација и конзервација текстила и одеће

 

Вежбе

СВИ

1500 1630

ЧЕТВРТАК

Социјална
екологија

 

ТЕОРИЈА

СВИ

8001045

Социјална
екологија

 

Вежбе

СВИ

1045 1315

Преузмите ПДФ распоред 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.