Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Организација рада, организациони делови и њихов делокруг утврђени су  у складу са Статутом и другим општим актима Високе технолошко уметничке струковне школе – Лесковац (у даљем тексту Школа-е), према потребама и плановима рада и развоја. Орган управљања школе је Савет Школе, Орган пословођења Школе је директор.

Стручни орган школе је наставно веће кога чине наставници који су запослени у Школи са пуним радним временом и представници студената. Колегијум Школе је консултативно тело директора кога чине Руководиоци студијских програма, један помоћник и директор Школе.

 

Чланови Савета Школе:

1. Наташа Благојевић, председник
2. Миодраг Шмелцеровић, заменик председника
3. Александра Перић-Николић
4. Милена Савић
5. Тања Николић
6. Светомир Голубовић
7. Новица Станковић
8. Драгана Марковић
9. Александар Здравковић
10. Ана Илић
11. Виолета Петковић
12. Александар Стојиљковић
13. Наталија Алексић
14. Сандра Стојадиновић

 

ДИРЕКТОР, Др Емилија Ђикић Јовановић

Емилија Ђикиh Јовановић poђeнa је 20. октобра 1960. год. у Крушевцу. Основну школу и гимназију пoxaђaлa је у Лесковцу где је и матурирала са одличним успехом.

Године 1986. дипломирала је на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, на студијској групи за Социологију, са просечном оценом 8,48. Након завршетка факултета, радила је као стручни сарадник у специјалној  школи „11 .октобар“ и основној школи „Вук Kapauuћ“  у Лесковцу.  У Дому културе „Жика Илић Жути“, садашњем Културном центру у Лесковцу, обављала је послове уредника образовног, дечијег и програма за младе.

За све време радне активности пратила је сва достигнуhа из области социолошких дисциплина код нас. Из тог разлога је и уписала магистарске студије на Филозовском факултету у Нишу и испите положила са просечном оценом 9. године 2002. На истом, одбранила је магистарску тезу под називом „Значај дела Радомира Лукића за развој опште и посебних социологија“, и стекла назив магистар социолошких  наука.

Од 2002. год. ради у у Вишој техничкој текстилној школи, садашњој Високој технолошко уметничкој струковној школи у Лесковцу као предавач за наставни предмет социологија.

Од 2003. год. на Вишој школи за образовање васпитача у Пироту, садашњој Високој школи струковних студија за образовање васпитача, засновала је радни однос као предавач за наставни предмет социологија. На њен лични захтев донето је решење о престанку радног односа у школи, дана 04.03.2009. године. Године 2006. пријавила је докторску дисертацију под називом „Еколошка свест и еколошко васпитање и образовање младих“ на Факултету политичких наука Универзитета у Београду и одбранила је 22. јуна 2010. године, те тако стекла научни степен доктора политичких наука.

Бави се теоријско-научним и практично-стручним радом из области социолошких наука што представља значајан допринос развоју истих.

Од 01. 11. 2010. године ради у Високој технолошко уметничкој струковној школи у Лесковцу као професор струковних студија из уже области Социологија и пословне комуникације.

На место директора изабрана је почев од 03.03.2017. године на мандатни период од 3 године.

 

Контакт:

Др Емилија Ђикић Јовановић
е-маил: vsstle@open.telekom.rs
телефон: 016/242-569
тел./фаx. 016/233-911

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.