ВИСОКА ТЕХНОЛОШКО УМЕТНИЧКА СТРУКОВНА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ

Промотивни видео школе

 • Висока технолошко уметничка струковна школа Лесковац

  Висока технолошко уметничка струковна школа Лесковац  је почела са радом као виша техничка текстилна школа. Основана је 1. јула 1959. године, a почела је са радом 4. новембра исте године, као прва високошколска установа на југу Србије. У међувремену мења свој назив у „Висока струковна школа за текстил Лесковац“, а неколико година касније у назив који носи данс. Од школске 2007/2008. године школа је акредитована и ради по програму Болоњске конвенције. Данас Школа ради са четири студијска програма: Текстилна технологија, Текстилна хемија и заштита животне средине, Конфекција и Модни дизајн. Настава се изводи у савремено опремљеним кабинетима и учионицама.

Информатор

 • Информатор 2016/2017

  informator 2016-2017Висока технолошко уметничка струковна школа Лесковац је издала информатор за упис студената у I годину основних струковних и специјалистичких струковних студија у школској 2016/2017 години. Информатор садржи основне податке о школи, конкурс за упис студената, наставне планове свих студијских програма основних струковних и специјалистичких струковних студија који се реализују у школи, програм за полагање пријемних испита са питањима, неопходна пријава на конкурс за упис студената и сл. Информатор се може купити у скриптарници школе.

Вести и обавештења

 • linkikonica linkikonica

  Реформе вишег и високог образовања условљавале су и промене наставних планова и програма, тако да се настава тренутно остварује на четири студијска програма: текстилна хемија и заштита животне средине, текстилна технологија, конфекција и модни дизајн. Акредитоване су и специјалистичке струковне студије са студијским програмима: текстилно инжењерство, заштита животне средине и дигитални дизајн одеће. Школа располаже одговарајућим наставним кадром, простором, условима и савременим средствима за извођење наставе и стално сарађује са значајним привредним субјектима кроз обучавање и упознавање студената приликом извођења практиче наставе у фабрикама. Такође, веома велики значај имају и колективне стручне посете текстилним предузећима и непосредна примена научних достигнућа у самом производном процесу.

 • linkikonica linkikonica

  Обавештава се јавност да се у секретаријату Високе технолошко уметничке струковне школе у Лесковцу налази написан РЕФЕРАТ за избор у звање предавача за ужу област Управљање ризиком са пуним радним временом .

  Реферат (5.5 MB)
 • linkikonica linkikonica

  Висока технолошко уметничка струковна школа у Лесковцу у првом конкурсном року у школској 2016/2017. години у прву годину основних струковних студија уписује укупно 120 студената…

 • linkikonica linkikonica

  Висока технолошко уметничка струковна школа организује бесплатну припремну наставу за упис студената у Шк.2016/2017.год. за све студијске програме почев од 13.-ог до 17. јуна у времену од 9.00 до 12.00 часова у просторијама Школе, по истакнутом распореду.

 • linkikonica linkikonica
 • linkikonica linkikonica

  Влада Србије одобрила је нов назив Школе – ВИСОКА ТЕХНОЛОШКО УМЕТНИЧКА СТРУКОВНА ШКОЛА.
  Школа ће у року 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке усагласити статут и друге опште акте школе са новим називом.

 • linkikonica linkikonica

  Школа је добила акредитацију специјалистичких струковних студија за студијски програм ДИГИТАЛНИ ДИЗАЈН ОДЕЋЕ

 • linkikonica linkikonica

Издвојене фотографије

 • Стручна екскурзија 2013 - Слика 08
 • Модна ревија 2010 - Слика 21
 • 20150423_112921
 • Стручна екскурзија 2013 - Слика 09
 • dsc_5492
 • Модна ревија 2007 - Слика 20
 • Модна ревија 2011 - Слика 12
 • m29
 • Стручна екскурзија 2013 - Слика 02
 • m6
 • 3
 • Модна ревија 2013 - Слика 07